فروش 4 ديواري جاده ساوه ، شاطره

شناسه ملک :
PME-00562
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
چهارديواري،بارانداز
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
100,000,000 تومان
اجاره بها
6,000,000 تومان / ماه

داراي سه سالن توهم به مساحتهاي 250-100- 159 مي باشد.