اجاره انبار، جاده ساوه

شناسه ملک :
PME-00610
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
انبار
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
200,000,000 تومان
اجاره بها
تماس بگیرید.

كاميون رو مي باشد.