اجاره ملك مناسب تراشكاري و فلزكاري،شهرقدس

شناسه ملک :
PME-00612
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
130,000,000 تومان
اجاره بها
تماس بگیرید.

داراي يك سوله 300 مترمربعي و يك خرپاي 200 متر مربعي مي باشد. سوله 300 متري داراي يك جرثقيل 5 تني بوده وخرپا نيز داراي 40 آمپر يرق با آب چاه ، گاز و تلفن مي باشد.