اجاره ملك صنعتي ، كيلومتر24 جاده مخصوص كرج

شناسه ملک :
PME-00613
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
اجاره بها
تماس بگیرید.

جرثقيل خور مي باشد.