اجاره انبار، اكباتان

شناسه ملک :
PME-00803
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
انبار
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
10,000,000 تومان
اجاره بها
1,000,000 تومان / ماه

همكف