امروز ۰۴ مهر ۱۴۰۲
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۴ مهر ۱۴۰۲
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
در ۹ ماهه امسال

افزایش تولید ۲۸ کالا از ۴۲ کالای منتخب صنعتی و معدنی

در گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صمت مشخص شد که میزان تولید ۲۸ کالا از میان ۴۲ کالای منتخب صنعتی رصد شده مثبت و افزایشی بوده است. 

افزایش تولید ۲۸ کالا از ۴۲ کالای منتخب صنعتی و معدنیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)؛ تولید انواع وانت در ۹ ماهه امسال بیش از ۴۵ هزار دستگاه بوده که با توجه به تولید حدود ۳۹ هزار دستگاه در ۹ ماهه سال گذشته، تولید وانت افزایش ۱۶.۵ درصدی داشته است.
همچنین در ۹ ماهه امسال ۱۳ هزار و ۷۹۵ دستگاه تراکتور به تولید رسید که با در نظر گرفتن تولید ۱۱ هزار و ۹۱۸ تراکتور در مدت مشابه پارسال، با افزایش ۱۵.۷ درصدی روبه رو بوده است.
تولید روغن ساخته شده نباتی و داروی انسانی نیز در ۹ ماهه امسال به ترتیب ۹.۴ و ۲۹.۶ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این آمار در ۹ ماهه امسال ۳۶.۳ میلیارد عدد داروی انسانی و در ۹ ماهه پارسال ۲۸ میلیارد عدد داروی انسانی به تولید رسید.
همچنین تولید روغن ساخته شده نباتی در ۹ ماهه امسال ۱۳۳۱.۸ هزار تن و در ۹ ماهه پارسال ۱۲۱۷.۵ هزارتن بوده است.
تولید انواع کاغذ نیز با افزایش ۶.۳ درصدی در ۹ ماهه امسال مواجه بوده است و بر اساس این آمار در ۹ ماهه امسال ۷۴۷.۶ هزارتن و در ۹ ماهه پارسال ۷۰۳.۳ هزارتن انواع کاغذ تولید شده است.
در همین راستا تولید انواع نئوپان و فیبر نیز به ترتیب ۱۷.۲ درصد و ۱.۳ درصد افزایش داشته است.
رقم تولید نئوپان در ۹ ماهه امسال ۵۲۴.۸ هزار متر مکعب و در ۹ ماهه پارسال ۴۴۷.۶ هزار متر مکعب و میزان تولید فیبر در ۹ ماهه امسال ۹۱۳.۱ هزار متر مکعب و در ۹ ماهه سال گذشته ۹۰۱.۴ هزار متر مکعب بوده است.
همچنین تولید سموم دفع آفات نباتی نیز با افزایش ۳۸.۹ درصدی مواجه بوده است و در ۹ ماهه امسال ۲۷.۶ هزارتن سموم دفع آفات نباتی تولید شد که این میزان در ۹ ماهه پارسال ۱۹.۸ هزارتن بوده است.
در حوزه پتروشیمی نیز در ۹ ماهه امسال ۴۱.۴ میلیون تن و در ۹ ماهه سال گذشته ۴۰.۷ میلیون تن تولید داشتیم که افزایش ۱.۷ درصدی را نشان می‌دهد.
میزان تولید در نخ سیستم پنبه ای، الیاف و تاپس پلی استر و نخ پلی استر نیز به ترتیب افزایش ۲.۷، ۱۸.۱ و ۲۱.۳ درصدی داشته است.
بر این اساس در ۹ ماهه امسال به ترتیب ۱۶۶.۸ هزارتن نخ سیستم پنبه ای، ۱۷۷.۴ هزارتن الیاف و تاپس پلی استر و ۲۲۲.۷ هزارتن نخ پلی استر تولید شد. این رقم در ۹ ماهه پارسال به ترتیب ۱۶۲.۴ هزارتن، ۱۵۰.۲ هزارتن و ۱۸۳.۶ هزارتن بوده است.
همچنین در ۹ ماهه امسال ۳۴.۲ میلیون فوت مربع چرم تولید شد که با احتساب تولید ۳۳.۴ میلیون فوت مربع چرم تولیدی در پارسال افزایش ۲.۴ درصدی داشته است.
تولید انواع پایپوش نیز ۰.۹ درصد افزایش داشت به طوریکه در ۹ ماهه امسال ۹۸.۱ میلیون زوج و در ۹ ماهه پارسال ۹۷.۳ میلیون زوج پایپوش تولید شد.
در حوزه لوازم خانگی نیز تولید یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و کولر آبی به ترتیب ۳.۹، ۲۴.۲ و ۲۲.۷ درصد افزایش داشته است.
بر اساس آمار ارائه شده در ۹ ماهه امسال ۸۴۸.۳ هزار دستگاه یخچال و فریزر، ۴۸۱.۳ هزار دستگاه ماشین لباسشویی و ۶۳۷.۷ هزار دستگاه کولر آبی تولید شد.
همچنین میزان تولید یخچال و فریزر در ۹ ماهه پارسال ۸۱۶.۲ هزار دستگاه، میزان تولید ماشین لباسشویی ۳۸۷.۶ هزار دستگاه و میزان تولید کولر آبی ۵۱۹.۹ هزار دستگاه بوده است.
از سوی دیگر تولید الکتروموتور و سیگارت در ۹ ماهه امسال نیز به ترتیب ۱۷.۱ و ۱۹.۷ درصد افزایش داشته است. میزان الکتروموتور تولیدی در ۹ ماهه امسال ۶۹۵۸.۸ هزار دستگاه و در ۹ ماهه پارسال ۵۹۴۲.۸ هزار دستگاه بوده است و رقم تولید سیگارت در ۹ ماهه امسال ۴۰.۲ میلیارد نخ و در ۹ ماهه پارسال ۳۳.۶ میلیارد نخ بوده است.
تولید فولاد خام و محصولات فولادی نیز به ترتیب ۶.۱ و ۶ درصد افزایش داشته است. در ۹ ماهه امسال ۱۸۰۰۷.۸ هزارتن و در ۹ ماهه پارسال ۱۶۹۶۵.۶ هزارتن فولاد خام تولید شد. همچنین میزان تولید محصولات فولادی در ۹ ماهه امسال ۱۵۵۳۸.۷ هزارتن و در ۹ ماهه پارسال ۱۴۶۵۹.۱ هزارتن بوده است.
از سوی دیگر تولید کاتد مس نیز افزایش ۶.۵ درصدی داشت و در ۹ ماهه امسال رقم تولید آن ۱۹۱.۹ هزارتن و در ۹ ماهه پارسال ۱۸۰.۳ هزارتن بوده است.
در بخش سیمان و کاشی و سرامیک نیز افزایش تولید ۱۱.۱ و ۵.۸ درصدی داشته ایم. در ۹ ماهه امسال ۴۶ میلیون و ۶۲۰ هزارتن و در ۹ ماهه پارسال حدود ۴۱ میلیون و ۹۷۱ هزارتن سیمان به تولید رسید.
همچنین در ۹ ماهه امسال نزدیک به ۳۰۲ میلیون متر مربع و در ۹ ماهه پارسال بیش از ۲۸۵ میلیون متر مربع کاشی و سرامیک به تولید رسید.
از سوی دیگر در ۹ ماهه امسال ۸۰۲.۴ هزار تن شیشه جام و در ۹ ماهه پارسال ۷۴۳.۲ هزار تن از این محصول تولید شد که نشانگر افزایش تولید ۸ درصدی است.
همچنین تولید ظروف شیشه ای، ظروف چینی و چینی بهداشتی نیز به ترتیب ۱۹.۴، ۱۹.۲ و ۷.۹ درصد افزایش داشته است.
میزان تولید ظروف شیشه‌ای در ۹ ماهه امسال ۳۹۳.۸ هزارتن و در ۹ ماهه پارسال ۳۲۹.۷ هزارتن بوده است.
همچنین در ۹ ماهه امسال ۴۱.۸ هزار تن ظروف چینی و ۷۹.۲ هزارتن چینی بهداشتی تولید شد که این رقم در پارسال به ترتیب ۳۵.۱ هزارتن و ۷۳.۵ هزارتن بوده است.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال