امروز ۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

ادارات کل امور مالیاتی مرکز شهر تهران


 • ساختمان اداره امور مالیاتی مرکزی شهر تهران

آدرس: خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد- خیابان سرو- شماره ۶۰ – تلفن: ۸۸۱۹۷۹۶۰ / کد پستی: ۱۹۶۸۴۴۱۱۱

 • ساختمان    ظهیر الاسلام

آدرس: خیابان ظهیر الاسلام- شماره ۲۸۹- تلفن: ۷۷۶۲۱۲۱۷ / کد پستی: ۱۱۴۷۹۴۳۴۱۳

 • ساختمان     شیرودی

آدرس: خیابان مفتح- خیابان ورزنده – کوی سلماس- شماره ۹ / تلفن: ۸۸۸۴۰۸۵۶  ‌/ کد پستی: ۱۵۷۳۶۳۳۶۵۱

 • ساختمان     مفتح

آدرس: خیابان مفتح شمالی، خیابان شهید نقدی (جنب پارکینگ همگانی مصلی امام خمینی) شماره ۲۵/ کد پستی: ۱۵۷۶۶۴۷۳۱۳

 • ساختمان    بوشهر

آدرس: خیابان دکتر شریعتی- خیابان خواجه نصیر طوسی- شماره ۲۵۷  – تلفن: ۷۷۶۸۴۳۷۶ / کدپستی: ۱۶۱۱۶۸۳۵۱۱

 • ساختمان   ایرانشهر

آدرس: خیابان ایرانشهر، کوی  شهید رضا ملکیان شماره ۳۴/ تلفن:  ۸۸۳۲۰۵۱۹ / کد پستی: ۱۵۸۴۷۵۳۸۱۱

 • ساختمان   شیخ هادی

آدرس: خیابان ولیعصر- خیابان جمهوری- خیابان شیخ هادی شماره ۲۲۳ / تلفن: ۶۶۷۰۲۳۴۵  / کد پستی: ۱۱۳۹۷۳۳۳۱۶


اداره کل مرکز تهران

آدرس: خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع ، نبش گلریز، شماره ۹۱، تلفن: ۸۸۳۸۱۵۰۰ / کد پستی: ۱۶۸۹۶۱۴۶۳۱


 • ساختمان اداره امور مالیاتی سپند جنوبی

آدرس: خیابان سپهبد قرنی، خیابان سپند غربی- ساختمان جنوبی شماره ۱۴/  تلفن: ۸۸۸۹۴۱۶۵ /  کد پستی: ۱۵۹۸۹۹۵۵۱۱


 • ساختمان   سپند شمالی

آدرس: خیابان سپهبد قرنی- خیابان سپند غربی- ساختمان شمالی- شماره ۳۵ / تلفن: ۸۸۸۹۴۱۶۲/  کد پستی: ۱۵۹۸۸۱۷۳۱۱


 • ساختمان  اشخاص حقوقی

آدرس: خیابان قائم مقام فراهانی،خیابان دهم، شماره ۱۴ / تلفن: ۸۸۵۴۱۳۸۱ /  کد پسی: ۱۵۸۵۳۶۹۳


 • هیات های حل اختلاف مالیاتی

آدرس:  خیابان شهید مطهری، مقابل خیابان سنایی،  شماره ۲۶۹ / تلفن: ۸۸۷۱۵۷۱۷ / کد پستی: ۱۵۸۶۷۱۶۸۱۳


ادارات کل امور مالیاتی شمال شهر تهران


 • اداره ارزش افزوده

آدرس: خیابان بخارست، کوی دهم شماره ۹ / تلفن: ۸۸۷۵۰۴۷۵  /  کد پستی: ۱۵۱۴۷۴۷۴۱۱


 • اداره شهدای هفت تیر (جهت ارث و اشخاص حقیقی)

آدرس: بلوار میرداماد- جنب مسجد الغدیر  شماره ۱۳۵ / تلفن: ۲۲۲۷۶۷۸۷ /کد پستی: ۱۹۱۱۱۶۱۸۵۱۸


 • اداره کل شمال تهران (هیات های حل اختلاف مالیاتی )

آدرس: بلوار میرداماد- روبروی بانک مرکزی- شماره ۱۵۳ / تلفن:  ۲۲۹۲۲۲۷۰ /  کد پستی:  ۱۹۱۱۷۹۳۵۷۸


 • ساختمان اداره امور مالیاتی شهدای گمنام (اشخاص حقوقی)

آدرس: بلوار میرداماد- روبروی بانک مرکزی – شماره ۱۵۱  / تلفن: ۲۲۲۶۹۰۲۰ / کد پستی: ۱۹۱۱۶۱۸۵۱۸


 • ساختمان    هشتم شهریور (اشخاص حقیقی و وصول و اجرا مالیاتی)

آدرس: بلوار میرداماد- خیابان نفت شمالی- کوی دوم شماره ۴  / تلفن: ۲۲۹۲۱۰۲۱ /کد پستی: ۱۳۱۸۸۳۸۶۴۱


ادارات کل امور مالیاتی جنوب استان تهران


 • ساختمان اداره امور مالیاتی بعثت مرکزی

آدرس: اتوبان بعثت پشت ترمینال جنوب – خیابان خزانه بخارایی جنب مسجد قدس/ تلفن: ۵۵۳۳۷۰۲۲ / کد پستی: ۱۱۸۸۷۱۹۴۶۱


 • ساختمان   شکوفه

آدرس: خیابان پیروزی، خیابان  شکوفه، نبش  خیابان سیرجان شماره ۶۳/  تلفن: ۳۳۷۹۸۷۲۳  /  کد پستی:  ۱۷۱۹۸۸۳۱۱۱


 • ساختمان  خط آهن

آدرس:  شهر ری۰  شهید غیوری- خیابان فداییان اسلام- پایین تر از پل سیمان- چهار راه خط آهن شماره ۱۴۱- تلفن: ۳۳۷۶۱۷۵۴ / کد پستی:  ۱۷۵۷۸۱۵۷۶۶


 • ساختمان   نواب

آدرس: بزرگراه نواب، نبش بریانک  شرقی-  چهار راه رضایی سابق  / تلفن: ۵۵۴۳۱۲۳۴ / کد پستی: ۱۳۳۱۹۶۴۳۹۴


 • ساختمان    میدان نماز ۱

آدرس:  میدان نماز، خیابان نگارستان اول شرقی. شماره ۳۶. ساختمان شماره ۱ /  تلفن: ۳۶۶۵۲۴۹۴ / کد پستی: ۳۷۶۷۱۹۴۱۳۶


 • ساختمان     میدان نماز ۲

آدرس: میدان نماز،  خیابان نگارستان اول شرقی – ساختمان شماره ۲  / تلفن: ۳۶۶۵۲۴۹۴/ کد پستی: ۱۸۴۶۶۸۴۵۶۶


ادارات امور مالیاتی شرق شهر تهران


 • ساختمان اداره امور مالیاتی هروی

شمس آباد.  خیابان موسوی، میدان هروی، ضلع شمالی شرقی- شماره ۱۰۰/ تلفن: ۲۲۹۴۰۷۴۰/کد پستی: ۱۶۶۷۸۱۸۶۶۴


 • ساختمان      جشنواره

خیابان فرجام: خیابان جشنواره، بلوار ناهیدی، نبش  خیابان نقدی، جنب  فرهنگسرای اشراق- شماره  ۲۱  /  تلفن: ۷۷۳۲۸۴۶۱/ کد پستی: ۱۶۵۷۶۱۶۸۷۱


 • ساختمان     بلال جبشی 

خیابان تهران نو- نرسیده به پل خاقانی-  نبش  خیابان بلال جبشی شماره ۳  / تلفن: ۷۷۴۱۹۹۳۱ / کد پستی: ۱۷۴۴۶۶۳۶۷۱


 • ساختمان      سبلان

خیابان مدنی، چهار راه سبلان.کوی محمدیانی، شماره ۱، تلفن: ۷۷۵۸۳۳۳۱ / کد پستی: ۱۶۴۱۶۸۱۶۸۱


 • اداره کل امور مالیاتی شرق تهران

میدان رسالت: اول خیابان نیروی دریایی- نبش خیابان کمند- تلفن: ۷۷۸۹۳۳۷۱ / کد پستی: ۱۶۷۶۹۱۳۱۷۱


 • ساختمان اداره امور مالیاتی جویبار

نارمک- خیابان آیت- نرسیده به چهار راه تلفن خانه نبش  خیابان شهید چنگیز دلاور  – شماره ۲۶۹/ تلفن: ۷۷۹۵۷۱۳۴  / کد پستی: ۱۶۴۷۶۱۳۸۸۶

ادارات امور مالیاتی غرب تهران


 • اداره کل مالیاتی غرب تهران

خیابان آزادی، بعد از استان معین، خیابان دکتر  هوشیار، کوی مازیار، شماره ۶۹، تلفن: ۶۶۰۲۴۴۲۰ /  کد پستی: ۱۳۴۴۱۸۹۱۱۴۱


 • ساختمان اداره امور مالیاتی سپهر

خیابان ستارخان، نرسیده به برق آلستوم ، خیابان سپهر  برج سپهر کوی شهید رحیمی اصل، تلفن، ۴۴۲۸۱۲۹۰  /  کد پستی: ۱۴۵۴۸۱۷۳۳۶


 • ساختمان      مترو

جنب ایستگاه مترو صادقیقه شماره ۴  / تلفن: ۴۴۹۵۲۱۸۴  / کد پستی: ۱۴۸۱۶۴۷۴۶۳


 • ساختمان   درختی

شهرک  غرب، بلوار دادمان-  بلوار درختی- آخرین کوی سمت چپ، شماره ۹/  تلفن: ۲۲۳۶۴۳۸۳  / کد پستی: ۱۹۸۱۶۱۶۹۸۱


 • اداره کل وصول و اجرا

خیابان ولی عصر، جنب پارک ساعی، اول خیابان ۳۲و کوی جهانتاب،  شماره  ۱  / تلفن:  ۸۸۷۷۱۴۳۷/ کد پستی:  ۱۵۱۶۷۱۵۳۱۵


 • ساختمان اداره امور مالیاتی وصول و اجرا نفت

بلوار میرداماد- خیابان نفت شمالی کوی دوم شماره ۴  / تلفن: ۲۲۹۲۱۰۲۲ / کد پستی: ۱۹۱۸۹۷۳۵۴۱


 • ساختمان   مطهری

خیابان مطهری- بعد از تقاطع میرزای شیرازی –  روبروی خیابان سنایی-  شماره ۲۶۹. ساختمان اداره کل هیات های حل اختلاف شهر تهران- تلفن: ۸۸۱۰۷۴۵۱/ کد پستی:  ۱۵۸۶۷۱۷۷۱۱


 • ساختمان   ارزش  افزوده ۱

خیابان کارگر  – خیابان آذربایجان خیابان سلیمانیه جنوبی شماره ۱۷/ تلفن: ۶۶۹۳۹۳۶۲


 • ساختمان    ارزش افزده شهید دادمان

شهرک غرب – ضلع جنوبی خیابان دادمان – شماره ۸۶  /  تلفن: ۸۸۵۷۹۲۰۴/ کد پستی: ۱۴۶۷۸۸۷۷۱۳


 • ساختمان    ارزش افزوده مطهری

مطهری، بعد از مفتح- ضلع جنوبی- نرسیده به سلیمان خاطر- شماره  ۱۷۰/ تلفن: ۸۸۳۱۴۱۰۰/ کد پستی: ۱۵۷۵۹۴۴۴۳۱


 • ساختمان    ولیعصر ارزش افزوده

خیابان ولی عصر، نبش  خیابان آذربایجان شماره ۱۰۷۸/  تلفن: ۶۶۳۸۷۱۴۴  / کد پستی:  ۱۳۱۶۷۵۶۱۶۸


اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شرق تهران

خیابان شهید آیت الله مدنی،  کوی محمدیانی،  شماره ۱، چهار راه سبلان،  بلوک A/ تلفن: ۷۷۵۸۷۱۷۵/ کد پستی: ۱۶۷۶۹۱۳۱۷۱


اداره کل مالیات بر ارزش افزوده جنوب تهران

خیابان نواب، تقاطع خیابان امام خمینی- پشت ساختمان بانک شهر-  تلفن: ۶۶۳۸۷۱۴۴/ کدپستی: ۱۳۴۶۹۱۴۶۱۱


اداره کل  مالیات بر ارزش افزده مرکز تهران

خیابان استاد نجات الهی، نبش  کوی  محمدی طبقه  همکف، تلفن: ۸۸۹۳۴۰۷۸ / کد پستی: ۱۵۹۹۹۵۳۶۱۱


اداره مالیات بر ارزش  افزوده غرب تهران

جنت آباد جنوبی، میدان چهار باغ، چهار باغ شرقی، نبش شانزده متری دوم  جنوبی  شماره ۷۸/ تلفن: ۴۴۴۸۵۱۰۸/کد پستی: ۱۴۶۵۷۵۴۴۶۱


آدرس و  تلفن ادارات کل امور مالیاتی شهرستان های استان تهران


 • اداره کل امور مالیاتی ارزش افزوده استان تهران

میدان ونک، چهار راه جهان کودک- خیابان نلسون ماندلا- جنب  بانک  ملی شماره ۲۹ / تلفن: ۸۸۲۰۶۰۴۰/ کد پستی: ۱۵۱۸۷۳۳۱۱۵


 • اداره ارزش افزوده شماره ۲

خیابان ظفر- خیابان گوی آبادی-  خیابان شهید محمد دلیری- نبش کوچه افشین / تلفن: ۲۲۶۰۲۵۷۸


 • اداره کل امور مالیاتی شمیرانات استان تهران

میدان ونک – گاندی جنوبی شماره ۲۵/ تلفن: ۸۸۱۹۲۸۲۱/  کدپستی: ۱۵۱۷۹۷۴۴۷۱۱


 • اداره وصول و اجرا مالیات تهران

خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، کوی اشراقی، شماره ۱۴/ تلفن: ۸۸۵۱۴۳۳۳


 • اداره کل امور مالیاتی لواسانات

جاده کمربندی، روبروی مجموعه ورزشی شهدای لواسانات- خیابان پرواز  – تلفن: ۲۶۵۶۶۴۴۶ / کد پستی: ۳۳۴۱۶۶۹۱۴۵


 •            ”             فشم

بلوار امام خمینی، روبروی بانک تجارت، شماره ۹۹۸ ساختمان اداری  / تلفن: ۲۶۵۰۴۶۱۰/ کد پستی: ۳۳۴۵۱۱۸۷۹۱


 • اداره هیات های حل اختلاف مالیاتی شرکت های استان تهران

خیابان ظفر- بعد از بانک پارسیان- شماره ۷۶


اداره امور مالیاتی شرق استان تهران


رودهن، خیابان امام بوستان یازدهم – جنب شهرداری- تلفن: ۷۶۵۱۳۸۰۰ / کد پستی: ۳۹۷۳۱۳۹۱۱۱


 •           بومهن

بومهن- خیابان محراب-  جنب  آتش نشانی- – تلفن: ۷۶۲۳۶۶۵۷ / کد پستی: ۱۶۵۶۱۹۸۵۵۶


 •           دماوند

بلوار غربی خیابان امام خمینی کوی دارایی- تلفن: ۷۶۳۲۷۷۷۷  / کد پستی: ۳۹۷۱۸۱۵۱۵۱


 •           پردیس

فاز ۴ شهر جدید پردیس –  تلفن: ۷۶۲۹۳۱۷۱ / کد پستی: ۱۶۵۸۱۷۹۹۵۴


 •           فیروزکوه

خیابان پاسداران – خیابان پلیس جنب نیروی انتظامی /  تلفن: ۷۶۴۰۳۷۵۹ / کد پستی: ۳۹۸۱۶۴۵۸۶۳


اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

شهر ری نرسیده به میدان شهرداری  – انتهای کوه رفاه / تلفن: ۵۵۹۶۲۹۹۲ / کد پستی: ۱۸۴۳۷۱۳۸۳۱


 • اداره امور مالیاتی شهرستان پاکدشت

مجتمع ادارات روبروی اداره ثبت و اسناد- تلفن: ۳۶۰۱۷۶۱۰ / کد پستی: ۳۳۹۱۴۳۳۴۹۷


 •         قرچک

میدان کلانتری بلوار دانشگاه پیام نور جنب کمیته امداد – تلفن: ۳۶۱۲۲۵۵۸ / کد پستی: ۳۳۷۱۸۱۳۳۴۴


 •        اسلام شهر

خیابان نواب صفوی جنب اداره گاز / تلفن: ۵۶۱۲۶۶۵۵ . کد پستی: ۳۳۱۴۹۴۴۶۸۸


 •         ورامین

خیابان شهید بهشتی مجتمع ادارات جنب بانک ملی / تلفن: ۳۶۲۴۴۰۵۹/  کد پستی: ۳۳۸۱۷۱۳۱۵۷


 •         پیشوا

خیابان امام خمینی-  خیابان کارگر جنب تربیت معلم – تلفن: ۳۶۷۲۳۱۹۱ / کد پستی: ۳۳۸۱۷۱۳۱۵۷


 •        چهار دانگه

چهار دانگه – جاده ساوه – انتهای شهرک مطهری- خیابان شهید جان زمینی  – انتهای خیابان شماره ۲۰ / تلفن: ۵۵۲۶۵۲۵۲  /  کد پستی: ۳۳۱۹۹۴۸۸۵۳


 •        حسن آباد فشافویه

حسن آباد فشافویه کنارگرد – جنب آتش نشانی- کد پستی: ۱۸۳۵۱۱۸۴۱۶


اداره امور مالیاتی غرب استان تهران

آدرس: شهریار،  شهرک اداری اندیشه جنب دادگستری – تلفن: ۶۵۲۲۵۰۵۲ / کدپستی: ۳۳۵۱۷۹۳۵۵۷


 •        رباط کریم

آدرس: خیابان امام خمینی – خیابان شورا – تلفن: ۵۶۴۲۱۳۹۰ / کد پستی: ۳۷۶۱۹۵۳۵۵۸


 •        شهرقدس

آدرس: خیابان شهر قدس ابتدای خیابان چمن-  تلفن: ۴۶۸۰۳۰۹۹ / کد پستی: ۳۷۵۴۱۱۳۳۱۷


 •         بهارستان

آدرس: خیابان اصلی گلستان فلکه دوم جنب دادگستری – تلفن: ۵۶۳۱۲۵۵۱ / کد پستی: ۳۷۵۹۱۵۱۱۹۳


 • اداره امور مالیاتی ملارد

آدرس: ملارد – مارلیک-  خیابان دکتر حسابی بلوار آرش جنب پارک / تلفن: ۶۵۱۴۰۲۹۸  / کدپستی: ۳۱۷۶۱۷۷۶۵۳

 


 جهت اطلاع از آدرس و تلفن های ادارات مالیات تهران - غرب - شرق - شمال و جنوب اینجا کلیک کنید.

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال