امروز ۰۷ مهر ۱۴۰۲
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۷ مهر ۱۴۰۲
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

قیمت آپارتمان در منطقه ستارخان

قیمت آپارتمان در منطقه ستارخان

اقتصادانلاین نوشت: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه ستارخان تهران طی دیماه۹۸ است.

 

23302

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال