امروز ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
براساس آمار منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن

رشد ۱۲ درصدی معاملات پایتخت

روند معاملات مسکن در شهر تهران در دی ماه نسبت به ماه گذشته رشد ۱۲ درصدی داشته است.

رشد ۱۲ درصدی معاملات پایتختبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دفتر اقتصاد مسکن، در ۱۰ ماهه نخست امسال تعداد ۶۱ هزار و ۱۰۹ مبایعه نامه ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که تعداد ۱۰۷ هزار و ۸۳۲ واحد بود، کاهش بیش از ۴۳ درصدی در تعداد معاملات رخ داده است. همچنین، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ۱۰ ماهه امسال حدود ۱۳ میلیون معامله شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل که رقم هفت میلیون و ۷۸۲ هزار تومان بود افزایش ۶۶.۹ درصدی یافته است.
آمار منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن نشان می‌دهد که روند معاملات مسکن در شهر تهران در دی ماه نسبت به ماه گذشته رشد ۱۲ درصدی داشته، این در حالی است که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در دیماه و مدت مشابه سال گذشته به ترتیب افزایش ۳ و ۴۲ درصدی یافته است.
همچنین در دی ماه سال جاری ۱۰۸۶۲ مبایعه نامه ثبت شده که نسبت به ماه گذشته ۱۲.۴ درصد رشد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۵۸.۲ درصد رشد داشته است. همچنین، ارزش ریالی مبایعات ۱۱۹.۲ هزار میلیارد ریال تخمین زده شده که ارزش ریالی نسبت به ماه گذشته ۱۴.۲ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۱.۳ درصد افزایش یافته است.
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۸۸۲ هزار تومان برآورده شده که در مقایسه با ماه گذشته که متوسط قیمت خرید و فروش هر واحد مسکونی ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان بوده، شاهد افزایش ۳ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد افزایش ۴۲ درصدی در قیمت واحد‌های مسکونی معامله شده هستیم. در عین حال، علاوه بر افزایش قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، تعداد مبایعات ثبت شده نیز رشد به تعداد ۱۹۷ مبایعه نامه نسبت به ماه قبل داشته است.

 منطقه ۵ تهران پیشتاز ثبت معاملات پایتخت 
بر اساس آمار ارایه شده، بیشترین تعداد معاملات در منطقه پنج شهر تهران رخ داده که علاوه بر رشد نسبت به ماه گذشته تعداد مبایعات ثبت شده در دی ۹۸، هزار و ۶۶۱ مبایعه نامه بود و هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه پنج با متوسط ۱۶ میلیون و ۴۳۹ هزار تومان معامله شد. کمترین معاملات ثبت شده در دی ماه نیز به منطقه ۱۹ تهران با ۷۲ مبایعه نامه اختصاص یافت که در عین حال هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه با متوسط قیمت هشت میلیون تومان، معامله شد.
بیشترین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز به روال ماه‌های گذشته به منطقه یک تهران اختصاص داشت که در این منطقه متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در حدود ۳۰ میلیون و ۲۱۸ هزار تومان خرید و فروش شد. منطقه ۳ تهران نیز با ۲۴ میلیون و ۹۶۷ هزار تومان رتبه دوم افزایش قیمتی را به خود اختصاص داد. همچنین کمترین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران مربوط به منطقه ۲۰ شهر تهران با هفت میلیون و ۱۸۲ هزار تومان و بعد از آن منطقه ۱۷ با هفت میلیون و ۱۹۰ هزار تومان اختصاص یافت.
همچنین بازار اجاره بها در مناطق ۲۲ گانه تهران نیز حاکی از افزایش قیمت‌ها و همچنین تعداد اجاره بها دارد. بر اساس گزارش ارایه شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در د‌ی ماه سال جاری ۹۴۴۹ تعداد اجاره نامه به ثبت رسید که این رقم نسبت به ماه قبل که تعداد اجاره ۹۱۷۰ بوده است افزایش را نشان می‌دهد.
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال