امروز ۳۰ فروردين ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۳۰ فروردين ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

جدول/ قیمت واحد مسکونی در منطقه جنت آباد

 
برای خرید واحد مسکونی ۱۱۵ متری ۲ سال ساخت در جنت آباد شمالی به سرمایه ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومانی نیاز است.

جدول/ قیمت واحد مسکونی در منطقه جنت آباد

 منبع: مشرق
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال