امروز ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

رییس دادگاه عمومی بخش چهاردانگه گفت: در راستای مفاد قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز یکصد و ده هکتار از اراضی زراعی قریه ترشنبه آزادسازی شد.
محمد امامی از آزاد سازی یکصد و ده هکتار از اراضی زراعی قریه ترشنبه چهاردانگه خبرداد و با تاکید بر برخورد قاطع با سود جویان و سوداگران اظهار کرد: در این زمینه اغماض صورت نخواهد گرفت. وی گفت: با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسلامشهر و همکاری شهرداری ناحیه ۷ منطقه ۱۸ و همچنین شهرداری احمداباد مستوفی نسبت به تخریب ۲۵۰مورد (دیوار، بنا، فنس، پرچین، استخر، کرسی چینی، تانکر، تفکیک‌های غیرمجاز و همچنین سایر مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز) از ساخت و ساز‌های غیر مجاز اقدام شد. رییس دادگاه عمومی بخش چهاردانگه اضافه کرد: تغییر غیرمجاز یا تخریب منابع طبیعی و اراضی کشاورزی جرم بوده و با سودجویان و سوداگران به شدت برخورد خواهد شد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال