امروز ۰۷ مهر ۱۴۰۲
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۷ مهر ۱۴۰۲
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

متوسط قیمت خانه در تهران متری 29 میلیون و 320 هزار تومان

جزئیات گزارش تحولات بازار مسکن پایتخت در فروردین‌ماه

بر اساس گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰» که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۹۳.۲ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش همشهری آنلاین، گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

بر اساس این گزارش در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۲.۱ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۶۰.۳ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۸.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۹۳.۲ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. 

حجم معاملات مسکن بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که از مجموع ۲۰۹۴ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهمم ۳۵.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با فروردین‌ماه سال قبل حدود ۶.۵ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه‌های ۶ تا ۱۰، ۱۱ تا ۱۵ و ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهمم ۱۴.۱ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق ۲ و ۱۰ به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۹.۴ و ۸.۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. درمجموع ۷۱.۸ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در فروردین‌ماه امسال، مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۲، ۱۰، ۴، ۱۵، ۸، ۷، ۱۴، ۱ و ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه باقیمانده ۲۸.۲ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

تحولات قیمت مسکن

در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۹۳.۲ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۶۶۸ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۱۳۴.۵ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۱۳.۳ و ۸۱.۴ درصد افزایش نشان می‌دهند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه‌های قیمتی ۱۵۰ تا ۲۰۰ و ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم مشابه ۱۶.۲ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند و دامنه‌های قیمتی ۱۰۰ تا ۱۵۰ و ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال به ترتیب با سهم های ۱۳.۱ و ۱۱.۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به‌گونه‌ای بوده است که ۶۰.۷ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (۲۹۳.۲ میلیون ریال) معامله شده‌اند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع با سهم ۷/۱۵ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ و ۴۰ تا ۵۰ مترمربع به ترتیب با سهم‌های ۱۴.۳ و ۱۲.۴ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. درمجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، ۵۶.۷ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی

 در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۵ تا ۱۰ میلیارد ریال با اختصاص سهم ۲۲.۵ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش ۱۰ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۲۰ میلیارد ریال به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۱۶.۷ و ۱۱ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. درمجموع در این ماه، حدود ۵۳.۱ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۲۰ میلیارد ریال اختصاص داشته است.

تحولات اجاره‌بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل ۳۲.۳ و ۳۶.۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال