امروز ۳۱ فروردين ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۳۱ فروردين ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

همتی اعلام کرد

نرخ رشد تولیدات صنعتی مثبت شد

 

 

همتی

 

 

 

 

 

 

 

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ رشد تولیدات صنعتی در شهریور امسال مثبت شده که البته به معنای جبران کاهش تولیدات صنعتی نیست و باید درخصوص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور و نرخ سرمایه‌گذاری که روند نگران‌کننده دارد، چاره‌جویی کرد.

به گزارش ایسنا،  عبدالناصر همتی امروز در پست اینستاگرامی اعلام کرد که گزارش ماهانه تولیدات صنعتی شرکت‌های بورسی که بیش از نیمی از تولید صنعتی کشور را دراختیار دارند، حکایت از این دارد که رشد تولید صنعتی در شهریور ماه نسبت به مردادماه ۱٬۲ درصد مثبت بوده است.

به گفته همتی، گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بررسی‌ها نشان می‌دهد، از ابتدای امس روند رشد منفی صنعتی، بطور ماهانه کاهنده بوده است و در ماه شهریور مثبت شده است.

طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، شاخص مستخرج از تعداد ۲۳۰ شرکت صنعتی بورسی هم‌راستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است؛ لذا باتوجه به اینکه شاخص‌های رسمی کل کشور با تأخیر منتشر می‌شود این شاخص بورسی می‌تواند جایگزین خوبی برای تغییرات ماهانه صنعت و حمایت کننده‌ای مناسب از مثبت شدن رشد غیر نفتی کشور باشد که در آمار سه ماههٔ اول سال نیز مشهود بود.

همتی تأکید کرده که این گزارش به معنای جبران کاهش تولیدات صنعتی نیست و بایستی درخصوص  تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور و نرخ سرمایه گذاری که روند نگران کننده ای دارد، چاره جویی کرد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال