امروز ۰۷ مهر ۱۴۰۲
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۷ مهر ۱۴۰۲
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
بيدارباش براي كميته پارلماني كانون سردفتران و دفترياران كشور

حذف محدودیت ظرفیت از سردفتری در یک قدمی دفاتر اسناد رسمی

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی:با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، کلیه قوانین و مقررات محدود کننده ی صدور مجوز کسب و کار، از لحاظ سقف و تعداد مورد نیاز ، غیرقابل استناد می باشد

گروه اجتماعی: معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی: با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، کلیه قوانین و مقررات محدود کننده ی صدور مجوز کسب و کار، از لحاظ سقف و تعداد مورد نیاز ، غیرقابل استناد می باشد

حذف محدودیت ظرفیت از سردفتری  در یک قدمی دفاتر اسناد رسمی

به گزارش بولتن نیوز، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در باره تبصره 5 قانون دفاتر اسناد رسمی به نامه خانم سعیدی، نماینده مبارکه در مجلس نوشت :

با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، کلیه قوانین و مقررات محدود کننده ی صدور مجوز کسب و کار از جمله ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی(مصوب 1354) ، از لحاظ سقف و تعداد مورد نیاز ، غیرقابل استناد می باشد.

حذف محدودیت ظرفیت از سردفتری  در یک قدمی دفاتر اسناد رسمی

 
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال