امروز ۳۱ فروردين ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۳۱ فروردين ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 

وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد معافیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور را از پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ در ارتباط با مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده عملیات سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ ارائه کرد.

شرکت پشتیبانی امور دام کشور از پرداخت مالیات معاف می شود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر هیئت دولت اعلام کرد: شرکت پشتیبانی امور دام کشور به عنوان مباشر در اجرای آئین نامه اجرایی تأمین ذخیره سازی برداشت و عملیات گردش ذخایر راهبردی کشور و مصوبات کارگروه تنظیم بازار برای تأمین ذخایر راهبردی از محل واردات یا تولید داخلی اقدام نموده است و در اجرای مفاد ماده ۸ آئین نامه اجرایی ذخایر راهبردی و استاندارد گزارش گیری حساب‌های یارانه‌ای اقدام به تنظیم صورت مالی ویژه و اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی کرده است.

بر این اساس سازمان امور مالیاتی در بررسی عملکرد سال ۱۳۹۶ شرکت مذکور مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده عملیات سنوات ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ که به تأیید سازمان حسابرسی اعمال حساب شده است را مشمول مالیات تلقی کرده که اقدام سازمان امور مالیاتی موجب بروز اختلال در روند عملیات جاری تأمین ذخایر راهبردی خواهد شد.

در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد طرح موضوع معافیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور از پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ در ارتباط با مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده عملیات سنوات ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ پس از تأیید سازمان حسابرسی اعمال حساب شده را در هیئت وزیران ارائه کرده است.

گفتنی است، این پیشنهاد در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال