امروز ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز دلار برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار که روز قبل تا ۱۷,۷۵۶ (هفده هزار و هفتصد و پنجاه و شش ) تومان رسیده بود،
امروز - یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۱۴ ژوئن ۲۰۲۰ - با کاهش ۰.۰۳ درصدی به ۱۷,۷۵۰ (هفده هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۷,۷۵۰ -۰.۰۴ امروز
۱۷,۷۵۶ ۶ ۰.۰۳ روز قبل
۱۷,۷۵۰ ۵۰۰ ۲.۸۱ ۳ روز پیش
 
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال