امروز ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

ماده ۶۱:هرشخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد ۱۵ ، ۲۸ ، ۴۰ نقض حقوق بشمار آید یا طبق ماده ۴۷ عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم میشود.

مجازات سو استفاده از برند(نام تجاری ) 

شکایت سوء استفاده از برند، از نظر وکیل نام تجاری دارای مقدماتی است که یکی از مهم ترین این مقدمات کپی شدن علامت تجاری توسط شخص ثالث است، حال لازم است بدانیم  معنی کپی نام تجاری را بدانیم.

کپی نام تجاری به این معناست که شخص ثالثی غیر از مالک نام تجاری با به کار گرفتن برند مورد نظر در روی محصول خویش یا قرار دادن در سایت یا فضاهای مجازی و مواردی از این دست، حقوق مالک برند را پایمال نماید.

نام تجاری یا برند چیست؟

برند یک نماد مشخص، مارک، لوگو، اسم، کلمه و یا جمله‌ای است که شرکت‌ها برای تمایز محصول خود از دیگران استفاده می‌ نمایند. ترکیب یک یا چند المان است که می توان از این المان ها برای برندینگ یا برندسازی و ایجاد یک هویت برنداستفاده کرد. برند، می‌تواند متعلق به یک کالا یا تولیدکننده، یک خدمت یا موسسه خدماتی، یک شرکت یا سازمان و یا یک شخص ،مکان، رویداد یا حتی مذهب و عقیده باشد.

نام تجاری یا برند تجاری

برند تجاری در واقع نشان یا علامت انحصاری می باشد که متعلق به یک بیزینس خاصی است و نماینگر خدمات و محصولات شرکت مورد نظر است. در واقع برند تجاری فرآیند خرید محصول خاصی را از سوی مشتری فراهم می آورد چرا که ممکن است محصول مورد نظر از سوی شرکت های مختلفی تولید شود اما مشتری به جهت اعتمادی که به برند شناخته شده دارد اصولا محصول مورد نظر را با برند شناخته شده تهیه نماید.

سو استفاده از برند

مجازات سوء استفاده از برند تجاری در قانون

ماده ۶۱ شکایت از برند

خوب است بدانید بدنه اصلی و منشا و مبنای جرم انگاری اعمال و افعالی از قبیل مجازات سواستفاده از نام تجاری و مجازات سوء استفاده از علامت تجاری و سایر عناوین و جهات مجرمانه که در عمل و در پرونده های دعاوی تجاری با آنها روبرو میشویم به صورت ذیل است.

ماده ۶۱:هرشخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد ۱۵ ، ۲۸ ، ۴۰ نقض حقوق بشمار آید یا طبق ماده ۴۷ عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم میشود.

ماده ۳۰ علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری(شکایت از برند) :

الف ـ علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
ب ـ علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد.
ج ـ نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

اکنون پرسش این است که مصداق عملی ارتکاب جرم کپی برند تجاری یا سوء استفاده ازبرند تجاری چیست؟ از چه طریقی میتوانیم به مصادیق عملی آن پی ببریم و میتوانیم با موضوع پیش آمده برای خویش انطباق دهیم؟ چگونه بفهمیم مجازات کپی برند تجاری یا مجازات سواستفاده از برند تجاری چیست؟ در جهت تعیین و تشخیص اینکه آیا فعل دیگری عنوان مجرمانه و سواستفاده از علامت تجاری متعلق به ما دارد یا خیر میبایست چه کنیم؟ وکیل برند تجاری می گویید: الزامی است به موارد احصا شده و مندرج در ماده ۴۰ قانون مذکور مراجعه نموده و نسبت به تطبیق و مصداق انگاری آن اقدام نماییم.

   مدت اعتبار نام تجاری 

مدت اعتبار علامت تجاری در ایران ده سال است.  چنانچه صاحب برند بخواهد به استفاده از علامت خودش ادامه دهد باید در سال پایانی مدت اعتبار آنرا تمدید نماید. در غیر اینصورت بنام شخص دیگر قابل ثبت می باشد .

 همچنین اگر تا 3 سال مورد استفاده قرارنگیرد ابطال می گردد .

 شکایت از سوء  استفاده برند توسط مالک اصلی برند :

صاحب اصلی برند می تواند در سیستم ثبت علامات تجاری در ایران می تواند این اعتراض را به مراجع ذی صلاح اعلام نماید

 افرادی می توانند نسبت به ثبت علامت تجاری خود توسط شخص دیگری اعتراض کنند که  صاحب علامت تجاری باشند

  ویا برند مذکور  به علامت تجاری شان شباهت زیادی داشته باشد که مردم عادی در خرید محصول دچار اشتباه شوند .

ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

ماده ۴۰ مربوط به جرم انگاری مصادیق جرایم مربوط به علامت تجاری میباشد. درصورت تحقق هریک از موارد ذیل، میتوان دعوای کیفری شکایت از کپی علامت تجاری یا سواستفاده از علامت تجاری را طرح نماییم.

ماده ۴۰: ((حقوق ناشی از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمدید آن، به شرح زیر است:

الف. استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد. توسط هر شخص غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن است.

ب. مالک علامت ثبت شده میتواند علیه هر شخصی که بدون موافقت او از علامت استفاده کند . یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتا منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت شود. در دادگاه اقامه دعوا نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی میشود که، شبیه علامت ثبت شده است. و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه موجب گمراهی عموم میگردد.

ج. حقوق ناشی از ثبت علامت اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه میگردد، شامل نمیشود.

د. مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن میباشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی ۶ ماهه که از پایان دوره شروع میشود.برای پرداخت هزینه تمدید با پرداخت جریمه تاخیر درنظر گرفته میشود)).

لذا عدم کسب موافقت مالک علامت تجاری، مالک حقوق ناشی از ثبت مربوط به کالاها و خدمات و استفاده از آن، جملگی موجب تشکیل پرونده کیفری و ثبت شکایت مربوطه شده و مجازات کپی علامت تجاری یا مجازات سوء استفاده از علامت تجاری را در پی خواهد داشت.

ثبت اجباری نام های تجاری برای جلو گیری از سو استفاده از برند

آیا ثبت نام تجاری اجباری است؟ اگر کسی که صاحب و مالک نام تجاری میباشد، آن را ثبت ننماید، نمیتواند از حمایت قانونی برخوردار شود؟ حمایتهای قانونی از قبیل عناوین مجرمانه مذکور، همچون شکایت از کپی علامت تجاری و یا شکایت سوء استفاده از علامت تجاری استفاده نماید؟ ابتدا ماده قانونی مربوطه را بررسی مینماییم. تا شرایط اعمال مجازات جرم علامت تجاری را دریابیم. با ما همراه باشید.

ماده ۴۷: ((با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نامهای تجارتی، این قبیل نامها، حتی بدون ثبت در برابر عمل خلاف اشخاص ثالث حمایت میشوند. هرگونه استفاده از نام تجارتی بصورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی یا هرگونه استفاده از آنها که عرفا باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی میشود)).

نظر به ماده فوق، آنچه حائز اهمیت بوده و معیار و ملاک میباشد، عمل خلافی است که از شخص ثالث سر میزند. لذا عدم ثبت نام تجاری یا علامت تجاری توسط مالک و صاحب آن موجب جرم نبودن مرتکب کپی علامت تجاری نمیشود.

دادگاه صالح برای رسیدگی به سو استفاده از برند یا شکایت از برند کجاست؟

برند اگر تحت عنوان علامت تجاری یا نام تجاری به ثبت برسد، دارای دو نهاد حقوقی برای طرح دعاوی است که شامل دادگاه های کیفری و حقوقی می باشد. لازم به ذکر است که تمامی شکایت در خصوص مالکیت فکری در دادگاه های تهران مورد رسیدگی قرار  می گیرد.شهرستان ها به دلیل اینکه فاقد قضات متخصص در این زمینه است، دادگاهی برای رسیدگی به این امر نیز ندارند. دعاوی کیفری در این خصوص در دادسرای ناحیه ۲۶ و در ادامه در دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدوسی مورد رسیدگی قرار می گیرد و دادگاه حقوقی رسیدگی کننده به این دعاوی نیز شعبه سوم مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران است


 هوالرزاق 

 بنام خداوند بخشنده و مهربان 

 املاک صنعتی پایتخت باسالها تجربه با مدیریت محمدرضا افشار در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور 

املاک صنعتی پایتخت در سال 1378 فعالیت خود را در منطقه جاده قدیم کرج، بزرگراه فتح خلیج فارس شروع و در سال 1390درراستای ارائه خدمات بهتر، صرفه جویی در وقت و جلب رضایت صنعتگران، تجار، تولیدکنندگان، کارآفرینان و مشتریان محترم اقدام به راه اندازی این پایگاه اینترنتی نموده است.

این مجموعه در سال 1395 در سازمان ثبت واملاک کشور موفق به ثبت برند و لوگو با نام تجاری املاک صنعتی پایتخت با شماره ثبت 280301 گردیده است.

امیداست با راه اندازی این پایگاه اینترنتی توانسته باشیم خدمتی کوچک در جهت افزایش تولید، راه اندازی کارخانجات تعطیل و توسعه دربخش صنعت به هموطنان عزیز ایفا نموده و در مسیر خدمت و پیشرفت، همواره توفیق الهی شامل حالمان گردد. 

 

زمینه فعالیتها:

انبار، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری

انبار : انبارهای موادغذایی ، پوشاک ، دارویی ، کالاهای تجاری وبازرگانی

اداری : شرکتهای بازرگانی ، سالن همایش و سمینار و کنفرانس ، سینما ، کنسرت و ...

دفترکار : مطب ، سالنهای آرایشی ، داروخانه ، دفترخانه ، دفتر وکالت ، شرکت بازرگانی ، ترخیص کالا ، واردات و صادرات 

تجاری : نمایشگاه ، فروشگاه لوازم خانگی ، فروشگاههای زنجیره ای موادغذایی ، شوروم و غرفه نمایشگاهی و ...

کارخانه : کارخانجات تولید موادغذایی ، داروسازی ، تولید لبنیات ، شیمیایی ، صنایع کانی غیرفلزی و صنایع فلزی 

پخت غذایی : مطبخ ، آشپزخانه تهیه غذا ، کترینگ صنعتی ، آماده سازی ، پخت شیرینی و ...

رستوران : کافه رستوران ، باغ و باغچه ، تالار و باغ تالار ، سفره خانه سنتی ، ویلا 

نمایندگی : نمایندگی مجاز و تعمیرگاه مرکزی ، صافکاری نقاشی ، مکانیکی ، سرامیک خودرو  

زمین : زمینهای باغی ، زراعی ، بایر ، صنعتی و کشاورزی

بارانداز : انبار سرپوشیده هانگار ، انبار روباز باز ، چهار دیواری محصور ، پارکینگ و دپو خودرو  …

 

خدمات و فعالیتها:

 بهره گیری از روش های نوین املاک جهت ارائه خدمات بهینه به صنعتگران و تولیدکنندگان و مشتریان گرامی

 قیمت گذاری توسط کارشناسان مجرب، باسابقه و آشنا به مناطق کارگاهی و صنعتی

 خدمات گسترده مشاوره، ثبت قرارداد زیرنظر کارشناس حقوقی، وکیل پایه یک دادگستری

 نظارت بر اجرای قرارداد و همراهی متعاملین از ابتدا تا انتهای قرارداد تحویل ملک (سند رسمی)


املاک صنعتی پایتخت

 املاک صنعتی پایتخت 

 جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور  

 جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح) 

 مرکز شهر ، غرب تهران 

 خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل: 

 انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه 

انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی

انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی

کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی

مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه

تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ

اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش

انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو

زمینهای کشاورزی و صنعتی ...

www.paytakhtmelk.ir

www.sulesara.ir

۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷

 ۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار 

نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت

 رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.             

    (  به مابسپارید ازما بخواهید  )  

 اجاره انبار و املاک صنعتی اداری – تجاری را به مابسپارید 

 تا با معرفی برترین برندها و مشتریان سالها بی دغدغه از مشکلات موجر و مستاجر باشید. 

 درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا  مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید. 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال