امروز ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 

معاون وزیر راه و شهرسازی؛

 

اتصال آزادراه همت به کرج تیر 98

 

اتصال آزادراه همت به کرج تیر 98

 

خیرالله خادمی گفت: در حال حاضر یک کیلومتر از پایان پروژه آزادراه همت به کرج باقی مانده که 150 میلیارد تومان اعتبار برای رفع معارض و هزینه تاسیسات و...مسیر در نظر گرفته شده است.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، خیرالله خادمی معاون وزیر راه  و شهرسازی در حاشیه بازدید از آزادراه همت با اعلام این خبر که تیر ماه افتتاح خواهد شد، گفت: در حال حاضر اجرای ادامه آزادراه همت در کاهش ترافیک بین تهران و کرج را کاهش می دهد و حتی برای کاهش ترافیک بعد از کرج، کنارگذر کرج با مشارکت استانداری البرز، شرکت توسعه زیرساخت و شهرداری کرج با 40 درصد پیشرفت فیزیکی انجام شده است.

 

خیرالله خادمی با بیان اینکه ادامه آزادراه همت 86 درصد پیشرفت داشته است، افزود: در حال حاضر یک کیلومتر از پایان پروژه باقی مانده که در پنج نقطه معارض دارد، از این رو 12 میلیارد تومان برای تملک اراضی ادامه اجرای آزادراه در نظر گرفته شده است.

 

او با بیان اینکه 300 میلیارد تومان برای ادامه اجرای آزادراه همت هزینه شده است، تصریح کرد: این آزادراه به صورت شش خطه است که 150 میلیارد تومان دیگر اعتبار برای رفع معارض، تامین تاسیسات و... نیاز است.

 

 

 

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال