امروز ۰۷ مهر ۱۴۰۲
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۷ مهر ۱۴۰۲
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

با حکم وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت ؛

سرپرست صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک منصوب شد

سرپرست صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک منصوب شد

با حکم وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت افسانه منصف به سمت سرپرست صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک منصوب شد .

به گزارش شاتا در بخشی از حکم رضا رحمانی آمده است :‌انتظار می رود با صرف همت و تلاش مضاعف و استفاده از ظرفیتهای موجود ضمن انجام وظایف محوله به رییس هیات مدیره و مدیر عامل ، حصول اهداف عالیه و مقرر در اساسنامه را میسر و مهیا نمایید .

وی پیش از این عضو هیات مدیره و مدیر امور اداری و مالی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک بود .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال