امروز ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

بازدید وزیرصنعت،معدن و تجارت ایران و وزیر بازرگانی عراق از داروسازی عبیدی

بازدید وزیرصنعت،معدن و تجارت ایران و وزیر بازرگانی عراق از داروسازی عبیدی

وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه وزیر بازرگانی عراق از گروه داروسازی عبیدی بازدید کرد.

به گزارش شاتا، رضا رحمانی و محمد هاشم عبدالمجید جاسم ضمن بازدید از بخش های مختلف این شرکت، در جریان توانایی های این شرکت قرار گرفت.

گروه داروسازی عبیدی قدیمی ترین شرکت دارویی ایران، بیش از 5 درصد از نیاز دارویی کشور را تامین می کند.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال