امروز ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

تعریف و اصطلاحات عقد وقف

نتیجه تصویری برای ️وقف:

وقف:

عقدی است که به موجب آن ، مالک عین مال معینی از اموال خود را حبس نموده (از نقل و انتقال مصون دارند) و منافع آنرا در راه مصرف معین قرار دهد.

 

وقف عام: 

وقفی است که در جهت و مصلحت عمومی و یا عناوین عامه باشد مانند وقف بر مساجد، مدارس، تعزیه

داری،اطعام، دارو، درمان و... .

 

وقف خاص:

وقفی است برای شخص یا اشخاص معین و محصور مانند وقف بر اولاد و احفاد.

 

وقفنامه:

سندی است که بیانگر وقفیت مالی برای مصرف معین است.

 

موقوفه: 

مالی که از طرف واقف برای مصرف معینی وقف گردیده است.

 

 موقوفه علیهم:

کسانی که از طرف وقف کننده حق بهره بردن از منافع مال موقوفه را داشته باشند.

 

 بطون لاحقه:

بطن به معنی نسل است و بطون لاحقه یعنی نسلهای بعدی که بعنوان موقوف علیهم محسوب می شوند.

 

ثلث باقی: 

یک سوم از مال که فرد فوت شده ( موصی ) طبق وصیتش عواید آنرا همیشه برای مصارف عام المنفعه قرار دادهاست.

 

قبض:

قرار گرفتن مال مورد وقف در اختیار موقوف علیهم.

 

 وقف انتفاع:

نوعی از وقف است که موقوف علیهم آنها ، از عین موقوفه استفاده می‏کنند.

 

وقف منفعت:  

نوعی از وقف است که موقوف علیهم آنها، از منافع و درآمد موقوفه استفاده می‏کنند.

 

 موقوفات متصرفی:  

موقوفاتی که به موجب قانون و آیین نامه های مربوطه اداره آن برعهده سازمان اوقا ف و امور خیریه باشد

 

موقوفات غیر متصرفی:

موقوفه ای که به موجب وقفنامه اداره امور آن بر عهده متولی باشد.

 

 نظارت که بر دو نوع است: 

الف . نظارت استصوابی: آن است که اقدامات متولی با تصویب قبلی ناظر صورت گیرد.

ب . نظارت اطلاعی: آن است که اقدامات متولی فقط به اطلاع ناظر برسد.

 

 مؤسسات و انجمن های خیریه: 

مؤسساتی است غیرتجاری که برای تعظیم شعائراسلامی ، امور فرهنگی ، بهداشتی و امور عام المنفعه

تأسیسو به ثبت رسیده باشد.

 

صلاحیت:  

شرایطی است که متولیان، امناء ، و یا نظارباید بر اساس مفاد وقفنامه و قانون داشته باشند.

 

گورستان متروکه موقوفه :

 

گورستانی است که در حال حاضر میت در آن دفن نمی‏شود وبه موجب اسناد و مدارک ثبتی و یا وقفنامه یا احکام صادره از محاکم و یا شیاع محلی موقوفه باشد.

 

 متولی:

شخصی است که به استناد مفاد وقفنامه با تشخیص شعب تحقیق ویا حکم دادگاه جهت اداره امور موقوفه تعیین شده یا بشود.

 

نائب التولیه: 

شخصی است که از طرف متولی به استناد متن وقفنامه و یا بر اساس موازین شرعی و قانونی برای اداره

موقوفه تفویض اختیار می گردد . مدت و حدود اختیارات نائب التولیه بوسیله متولی معین می شود.

 

ضم امین: 

در مواردی که موجب رأی دادگاه اداره موقوفه می باید با دخالت شخص دیگری علاوه به متولی باشد این عمل ضمامین و شخص تعیین شده امین منضم نامیده می شود.

 

 بودجه:

پیش بینی درآمد و هزینه موقوفه یا اماکن مذهبی یا مؤسسات خیریه می باشد که بر اساس اسناد و مدارک اجاره، وقفنامه ، اساسنامه و غیره در فرم مخصوص برای یکسال مالی تنظیم می شود .

 

مفاصا حساب:

به صورت حسابی اطلاق می شود که توسط ادارات تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه صادر و در آن در آمد و هزینههای انجام شده در موقوفه با نیات واقف تطبیق و تصویب می شود .

 

رقبه: 

به کوچکترین واحد شمارش املاک موقوفه اطلاق می شود هر موقوفه یا مکان مذهبی ممکن است دارای یک یاچند رقبه باشد.

 

 مبرات مطلقه: 

آن است که واقف مصرف درآمد را برای احسان خیرات و بریات بدون قید وصف اختصاص داده باشد .

 

مجهول المصرف: 

موقوفه ای است که به علت فقدان و یا از بین رفتن قسمتی از وقفنامه یا اجمال و ابهام عبارات وقفنامه ، نوع مصرف عواید آن مشخص نباشد.

 

مجهول التولیه:

موقوفه ای است که به علت نداشتن وقفنامه یا عدم ذکر نام یا صفت برای اداره آن ، نتوان شخص معینی را به عنوان متولی موقوفه تعیین کرد.

 

سیره جاری:

رویه‏ای است مستنبط از نظر واقف که عواید موقوفه فاقد وقفنامه بر اساس آن مصرف می شده است.

 

پذیره:

وجهی است که به هنگام ایجار اراضی موقوفه با اعطای حق تملک اعیان از مستاجر دریافت می شود.

 

اهدایی:

وجهی که به جز موارد اجاره ، پذیره ، سرقفلی و پذیره انتقال به موقوفه تقدیم می گردد.

 

تعدی:

تجاوز متولی یا ناظر یا امین موقوفه یا اماکن مذ هبی از حدود قانون یا اذن و یا متعارف نسبت به موقوفه و اماکن مذهبی و یا حقوق آنها .

 

تفریط: 

ترک عملی از سوی متولی یا ناظر و یا امین که به موجب وظایف معین و یا قانون و یا متعارف برای حفظ عین و یا منافع موقوفه و یا اماکن مذهبی لازم است.


فروش معدن سنگ و ماسه در دماوند

فروش کارخانه  

خريدوفروش كارخانجات بزرگ صنعتي فعال وغيرفعال

درتمامي نقاط كشوردركوتاهترين زمان

به مابسپاريدازمابخواهيد

مواردملكهاي صنعتي  رادر سایت املاک صنعتی پایتخت مشاهده نمایید

www.paytakhtmelk.ir

www.sulesara.ir

02166188853  -  02144522057

09122967839  افشار

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال