امروز ۰۶ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۶ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

گزیده ای از قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای اجاره:

(ماده 40 قانون مدنی)

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است

یا مالک خاصی ندارد استفاده کند 

 

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است (ماده 190 قانون مدنی)

1- قصد و رضای طرفین

2- اهلیت طرفین

3- موضوع معین که مورد معامله باشد

4- مشروعیت جهت معامله

 

(ماده 10 قانون مدنی)

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد

نافذ است .

 

(ماده 466 قانون مدنی)

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود اجاره دهنده را موجر و

اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. 

 

 (ماده 468 قانون مدنی)

در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.

 

 (ماده 469 قانون مدنی)

مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر

نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

 

(ماده 470 قانون مدنی)

در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است. 

 

(ماده 472 قانون مدنی)

عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است. 

 

(ماده 473 قانون مدنی)

لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد. 

 

(ماد 474 قانون مدنی)

مستاجر می تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده

باشد.

 

 (ماده 475 قانون مدنی)

اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک

 

(ماده 476 قانون مدنی)

موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار می شود و در صورت

تعذر اجبار مستاجر خیار فسخ دارد. 

 

 (ماده 477 قانون مدنی)

موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسیلم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه را از آن بکند.

 

 (ماده 478 قانون مدنی)

هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به

همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به

مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد. 

 

 (ماده 479 قانون مدنی)

عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد. 

 

 (ماده 481 قانون مدنی)

هرگاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می

شود. 

 

(ماده 484 قانون مدنی)

موجر نمی تواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییی دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد. 

 

 (ماده 486 قانون مدنی)

تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است

مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای

امکان انتفاع از عین مستاجره لازم باشد. 

 

( ماده 487 قانون مدنی )

هرگاه مستاجر نسبت به عین مستاجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق

فسخ دارد. 

 

مستاجر باید (ماده 490 قانون مدنی) 

اولا) در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند .

ثانیا) عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع

مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال نماید .

ثالثا) مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقدا

باید بپردازد .

 

( ماده 491 قانون مدنی )

اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستاجر می تواند استفاده

منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد . 

 

(ماده 492 قانون مدنی)

اگر مستاجر عین مستاجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط

می شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. 

 مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی

او کلا یآ بعضا تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید.


اجاره انباردر میدان شوش 500متر

املاک صنعتی پایتخت 

جاده مخصوص وقدیم کرج، شهرکهای صنعتی حومه تهران،

مرکز شهر، خرید، فروش، اجاره انبار،اجاره سالن، اجاره سوله،

اجاره کارگاه، فروش کارخانه، انبارهای موادغذایی، دارویی،

شیمیایی،کالاهای بازرگانی، انبارداری، انبارهای عمومی، خصوصی،

کارخانجات تولید غذایی و صنعتی، کترینگ، تالار، باغ تالار،

باغ، باغچه، تعمیرگاه، کارواش، نمایندگی، سالن همایش ،

اداری، تجاری، پارکینگ، انبارکاشی سرامیک، آهن آلات،

زمین کشاورزی و صنعتی، خدماتی، مسکونی،

مشارکت درساخت وتولید،

وموارد دیگر رادر سایت املاک صنعتی پایتخت مشاهده نمایید.

www.paytakhtmelk.ir

www.sulesara.ir

www.solesara.ir

02166188853  -  02144522057

09122967839  افشار

 

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال