امروز ۰۷ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۷ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

نکات مهم خرید ملک پس از تنظیم سند مبایعه ‌نامه

نتیجه تصویری برای مبایعه نامه

بر اساس قرارداد و در تاریخ مقرر در دفترخانه ای که جهت تنظیم سند با فروشنده توافقنموده اید به همراه چک رمز دار الباقی ثمن معامله حاضر شوید.در صورت عدم حضور فروشنده در تاریخ مقرر، حتما از سر دفتر، گواهی حضور خود و عدم حضور فروشنده را مطالبه نمایید.

چنانچه فروشنده هستید، فراموش نکنید که حضور شما در روز مقرر برای تنظیم سند کافی نیستو می بایست در روز مقرر، استعلامات لازم را جهت انتقال سند انجام داده باشید.

 

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال