امروز ۰۸ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۸ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 

نتیجه تصویری برای فسخ قرارداد در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

تاییدفسخ قرارداددردفاترخدمات الکترونیک قضایی

فرد می‌تواند به موجب اختیار فسخی که قانون به شخص داده یعنی:

خیار عیب، غبن ، تبعض صفقه ، تدلیس ، حیوان ، تخلف شرط ، تاخیر ثمن ، مجلس و رویت ،

یا به وسیله شرطی که به موجب توافق طرفین در عقد وجود دارد و به آن خیار شرط می‌گویند ، عقد را فسخ کند.

 

برای اجرای فسخ نیازی به رضایت طرف مقابل نیست.

مدارک و منضمات مورد نیاز:

۱- تصویر مصدق قرارداد (اختیاری)

۲- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی می‌باشد.

 

چنانجه از تحقیقات مورد تقاضا یکی از موارد ذیل انتخاب شده باشد ممکن است هیچ یک از دلایل انتخاب نشود.

۱- شهادت شهود و مطلعین

 

۲- درخواست استعلام

 

۳- تحقیقات محلی

 

۴- اتیان سوگند

 

۵- شماره پرونده استنادی

 

۶- سایر دلایل و مستندات

 

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال