امروز ۱۰ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۰ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 

هنگام معاملات وکالتی به چه نکاتی باید توجه شود؟

در معاملات کلان از طریق وکالتنامه ضرورت دارد قبل از انجام معامله اعتبار وکالتنامه از دفترخانه تنظیم کننده سند، کتبا استعلام شود.

مبایعه نامه و وکالتنامه لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند و هرگز بدون مبایعه نامه و صرفا به اعتبار تنظیم وکالتنامه مبادرت به انجام معامله نشود.

جهت پیشگیری از سوء استفاده در آینده، دقت شود که وکالتنامه صادره محدودیت زمانی نداشته باشد.

از انجام معامله به واسطه وکالتنامه های کلی که مربوط به اموال منقول و غیرمنقول موکل باشد و یا اینکه موکلین افراد متعددی مانند وراثتی و شراکتی باشند، اجتناب گردد.

در صورت انجام معامله با وکالت رسمی مانند املاک در رهن بانک ها در کمترین زمان نسبت به انتقال رسمی ملک اقدام شود.

چنانچه معامله از طریق تفویض وکالت انجام شود، وکالتنامه اولیه و اصلی که پایه و اساس معامله است،

به دقت مطالعه شود تا مشخص شود وکیل دارای اختیارات کامل و بلاعزل باشد.

در تنظیم سند وکالت بلاعزل از آنجایی که موکل حق اجرای مورد وکالت را از دست نداده و شخصا نیز قادر به اجرای آن خواهد بود، لذا بطور صریح در وکالتنامه قید شود که موکل حق دخالت و اجرای آنرا از خود سلب و ساقط کرد.

 نتیجه تصویری برای معاملات وکالتی

 

وکالت بلاعزل

وکالت بلاعزل از لحاظ ماهیتی، عقدی جایز است و همانند وکالت ساده، با فوت یا جنون طرفین، از بین می‌رود، حتی اگر چند بار تفویض (منتقل) شده باشد.

وکالت بلاعزل، صرفا به منزله نمایندگی از طرف موکل به وکیل، در انجام مورد وکالت بوده و به منزله انتقال مورد وکالت نیست.

هیچ کس نمی‌تواند با وکالت بلاعزل، ادعای مالکیت کند، مگر اینکه طبق عقودی مثل بیع یا صلح یا هبه به وی، منتقل شده باشد.

وکالت بلاعزل، با انجام مورد وکالت، دو مقوله مجزا و جداگانه است و انجام مورد وکالت در وکالت بلاعزل، توسط خود موکل، منع قانونی ندارد؛ و موکل می تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده خودش آن را انجام دهد و در این صورت عقد وکالت منفسخ می شود.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال