امروز ۲۵ مهر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۵ مهر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 

تعریف ساده "جعاله" و فرقش با اجاره

افتخار سیستم بانکداری ایران تکیه آن بر عقود اسلامی است یکی از این عقود جعاله است که در سیستم بانکداری کاربرد های فراوان دارد.

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، جعاله به معنی آن است که شخصی برای انجام کار یا عملی اعم از اینکه عامل آن مشخص باشد یا نه ملزم به پرداخت اجرت مشخصی شود.

مثلا شخصی می گوید اگر کسی حیوان یا ماشین را پیدا کرد، صد هزار توان به او اجرت می دهم این عمل جعاله گفته می شود.

یا «هر کس کتاب گمشدۀ مرا پیدا کند، هزار تومان به او مى‏دهم» و یا «هر کس کتاب یا مقاله ‏اى بنویسد به او جایزه مى‏دهم»؛ به کسى که این قرار را مى ‏گذارد «جاعل» و به شخصى که آن کار را انجام مى ‏دهد، «عامل» مى‏گویند.

اجاره؛ یعنی واگذاری منفعت مِلک یا منفعت فعالیت های بدنی خود به دیگری در برابر اجرت و مُزد معیّن.

 

تفاوت اجاره و جعاله:

1.در اجاره باید هردو طرف معامله آن را بپذیرند در حالی که در جعاله پذیرش یک طرف کفایت می کند.

2. در اجاره باید طرف معامله مشخص باشد اما در جعاله این طور نیست. مثلا جعاله با شخص معیّن مانند این است که کسی به پزشکی بگوید اگر بیماریِ فرزندم را درمان کنی، فلان مقدار پول به تو می دهم و جعاله با شخص غیر معیّن مانند این است که بگوید هرکس این کار معین را انجام دهد، صد هزار تومان به او می دهم.

3. در اجاره، اجیر پس از قرارداد باید کار را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده است، مزد را به او بدهکار می شود، ولی در جعاله، عامل؛ اگرچه شخص معیّنی باشد، می تواند کار را شروع ننماید یا در میان کار از آن دست بکشد و نیز تا کار را انجام نداده است، مالک مُزد نشده و جاعل به او بدهکار نمى ‏شود.

عقدي است که بموجب آن جاعل يا کارفرما درمقابل انجام عمل معين(طبق قرارداد) توسط عامل ، ملزم به اداي مبلغ يا اجرت معلوم مي گردد.به طرفي که عمل يا کار را انجام مي دهد"عامل"يا پيمانکارگويند. 

همچنين عقد جعاله از جمله تسهيلات ميان مدت و بلندمدت اعتباري است که جهت گسترش امور توليدي ، بازرگاني و خدماتي ، صنعت و معدن ،کشاورزي ومسکن به مشتريان اعطاء مي گردد و موضوع آن بايد در طول مدت قرارداد به اتمام برسد.

 

شرايط و مقررات اعطاي تسهيلات پ:

1. سقف تسهيلات اعطايي معادل هشتاد درصد هزينه برآورد شده و حداکثر تا سقف مجاز تعيين شده (حسب مورد) مي باشد.

2. 20% هزينه هاي برآورد شده جهت انجام کار توسط متقاضي تامين مي شود. 

3. نرخ سود تسهيلات جعاله با توجه به بخش فعاليت متقاضي تعيين ميگردد. 

4. نرخ جريمه تاخير براساس بخشنامه هاي صادره (معادل نرخ سود تسهيلات اعطايي به اضافه 6%) تعيين مي‌گردد. 

5. مدت انجام و تسويه مطالبات ناشي از جعاله (به اسثتناي طرحهاي توليدي ، خدماتي و تعمير مسکن)، حداکثر 2 سال مي باشد. 

تسهيلات جعاله در رابطه با انجام اموري است که تحقق آن نياز به تامين منابع مالي توسط بانک داشته ودربخشهاي مختلف به شرح زير قابليت استفاده دارد. 

بخش صنعت: انجام اموري مثل ايجاد کارگاه ، سالن ، سوله ، انبار، انواع مخزن ، نصب و تعمير وسايل و ماشين‌آلات و تاسيسات ، حفرچاه و ايجاد فاضلاب و اموري مشابه.

بخش معدن: انجام اموري مثل ايجاد تونل، ريل گذاري ، نصب وتعمير وسايل و ماشين آلات و تاسيسات‌، حفرچاه و ايجاد فاضلاب و...

بخش کشاورزي: انجام اموري مانند؛ايجادانبارها،مخازن، محل نگهداري دام وطيور، سردخانه،زه کشي،کانال کشي،شخم زدن ، سم پاشي و....

بخش خدمات: انجام اموري چون نصب و تعمير وسايل ، ماشين آلات تاسيسات مربوط به واحدهاي خدماتي ، تجهيزات پزشکي بيمارستاني و...

 

جعاله تعمیر مسکن:

اين بخش از تسهيلات جهت انجام اموري مانند احداث بنا(نصب اسکلتهاي فلزي يا بتوني) نصب و احداث تاسيسات (آب و برق، تلفن، گاز، گرمايش، سرمايش، رنگ و نقاشي، چاه و فاضلاب) و کليه امور مربوط به تعميرات و نگهداري ساختمان پرداخت مي شود .پشتوانه اين نوع تسهيلات تا سقف ده ميليون ريال، سفته معتبر و مورد قبول بانک با مدت بازپرداخت 36 ماهه،ا ز ده ميليون ريال تاچهارده ميليون ريال در قبال اخذ وثيقه ملکي ارزنده ، بلامعارض و سهل البيع با مدت بازپرداخت حداکثر 60 ماهه مي باشد.

 

مدارک مورد نیاز:

1.مدارک احراز هويت 

2.فتوکپي سند مالکيت (هرنوع سندي که مالکيت مشتري را محرز نمايد) ملک مورد تعمير يا تکميل 

3.آخرين فيش آب ، برق و يا گاز مصرفي جهت تطبيق آدرس متقاضي با محدوده فعاليت شعبه.

 

نمونه قرارداد کارگزاری جهت خرید ملک

این قرارداد بیشتر مورد استفاده اشخاص یا شرکتهایی قرار می گیرد که عمده فعالیت آنها خرید و فروش ملک بوده و تمایل دارند برای موفقیت در خرید ملک های مورد نظر خود به جای مواجهه با آژانس های املاک از تجربیات و اطلاعات افراد متخصص که توانایی مذاکره و چانه زنی با فروشندگان را داشته و از استعداد بازاریابی و فروش نیز بهره مند می باشد استفاده نمایند.

نمونه قرارداد کارگزاری خرید ملک

این قرارداد در تاریخ........ در شهرستان تهران فی ما بین ....... (سهامی خاص) به شماره ثبت ......... و شناسه ملی .......... ثبت شده در اداره ثبت شرکت های تهران با نمایندگی صاحبان امضاء مجاز آقایان ........... به عنوان مدیر عامل و .......... به عنوان عضو هیئت مدیره به نشانی: تهران...... تلفن ....... که در این قرارداد به اختصار « کارفرما » نامیده می شود از یک طرف و ........... به شماره ملی ............. و شماره همراه ......... به نشانی ................ که در این قرارداد به اختصار « کارگزار » نامیده می شود از طرف دیگر با رعایت تمام شرایط ذیل منعقد و طرفین ملزم و متعهد به انجام تمام مفاد مندرج در متن این قرارداد می باشند

 

ماده یک) موضوع قرارداد:

همکاری کارگزار جهت شناسایی و مکان یابی املاک اداری یا تجاری به منظور معرفی به کارفرما جهت خرید املاک شناسایی شده توسط کارفرما و انجام مذاکرات لازم با فروشندگان املاک یا کارگزاران و آژانس های املاک تا مرحله نهایی جهت تنظیم قرارداد و همچنین ارائه مشاوره های تخصصی به کارفرما در خصوص املاک مورد نظر و پیگیری موضوع تا مرحله انعقاد قرارداد .

 

ماده دو) مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ ......... تا .......... می باشد که این مدت با توافق طرفین قابل تمدید می باشد.

 

ماده سه) حق الزحمه قرارداد و نحوه پرداخت آن :

حق الزحمه کارگزار جهت انجام موضوع قرارداد با توافق طرفین مبلغ .......... ریال معادل .............. تومان تعیین و توافق گردید که به شرح ذیل به کارگزار پرداخت گردد.

الف ) مبلغ............. ریال معادل .......... تومان طی یک فقره چک به شماره .......... به تاریخ ............... عهده بانک ............... شعبه .................. همزمان با انعقاد این قرارداد به عنوان پیش پرداخت به کارگزار پرداخت گردید.

ب ) یک فقره چک به مبلغ ............. ریال معادل ......... تومان به شماره .......... عهده بانک ............... شعبه .................. به عنوان تسویه حساب نهایی به کارگزار تحویل و مقرر گردید کارگزار پس از تحقق مفاد بند 8 ماده 4 این قرارداد نسبت به وصول مبلغ این چک اقدام نماید.

تبصره 1: پرداخت مبلغ توافق شده به صورت خالص بوده و هیچگونه کسوری به آن تعلق نخواهد گرفت و پرداخت هر گونه کسور قانونی بر عهده کارفرما خواهد بود.

تبصره 2: به غير از مبلغ مورد توافق شده هيچ گونه مبلغ ديگري تحت هیچ عنوان به کارگزار تعلق نخواهد گرفت.

 

ماده چهار) تعهدات کارگزار:

1- کارگزار متعهد است املاکی را شناسایی و به کارفرما معرفی نماید که دارای تسهیلات بانکی بوده یا فروشندگان تمایل به فروش اقساطی داشته باشند.

2- کارگزار متعهد است صرفاً املاکی را شناسایی و به کارفرما معرفی نماید که املاک موصوف در مناطق 3،2،1 و4 تهران واقع شده باشند.

3-کارگزار متعهد است از بدو شناسایی املاک و معرفی آنها به کارفرما تا مرحله تنظیم قرارداد و نهایی شدن خرید و فروش و تبادل قراردادهای منعقد شده ، کلیه اقدامات لازم را معمول نموده و در کنار کارفرما حضور داشته باشد.

4-کارگزار متعهد است کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به کارفرما را که به هر نحو به آن دسترسی پیدا می کند محرمانه تلقی و از افشاء آن خودداری نماید.

5- کارگزار متعهد است در ایفای تعهدات موضوع این قرارداد کلیه الزامات قانونی و حقوقی را در حد متعارف معمول نماید.

6- کارگزار حق واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر بدون هماهنگی قبلی با کار فرما نخواهد داشت.

7- کارگزار هیچگونه مسئولیتی در خصوص پرداخت یا تضمین تمام یا بخشی از ثمن معاملات یا حق کمسیون آژانس های املاک یا هر هزینه دیگر نداشته و پرداخت کلیه هزینه ها تحت هر عنوان و به هر شخص بر عهده کارفرما خواهد بود.

8- پایان تعهدات کارگزار تا مرحله تنظیم و تبادل قرارداد بین کارفرما و فروشندگان املاک بوده و پس از آن کارگزار هیچگونه مسئولیتی تحت هیچ عنوان بر عهده نخواهد داشت.

 

ماده پنج) تعهدات کارفرما:

1-کارفرما متعهد است پس از انجام معامله و تبادل قرارداد با فروشندگان نسبت به کارسازی وجه چک موضوع بند ( ب) ماده 3 این قرارداد اقدام نماید.

2- کارفرما متعهد است کلیه تسهیلات و همکاری لازم و متعارف برای انجام موضوع قرارداد را حسب درخواست کارگزار فراهم نماید.

 

ماده شش) حل اختلاف:

هرگونه اختلاف ناشی از تعبیر یا تغییر یا اجرای قرارداد بدواً از طریق مذاکره حضوری طرفین حل و فصل خواهد گردید در صورتیکه به هر دلیل موضوع ظرف دو هفته از این طریق حل و فصل نگردد موضوع از طریق داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد.

تبصره : طرفین ضمن این قرارداد آقای ............ فرزند ........... به شماره ملی ............. به نشانی ............ را به عنوان داور مرضی الطرفین خود انتخاب نمودند و داور با امضاء ذیل این قرارداد قبول داوری نمود.

 

ماده هفت) نشانی طرفین قرارداد :

نشانی های ذکر شده در فوق در امور مربوط به این قرارداد برابر ماده 1010 قانون مدنی اقامتگاه طرفین تلقی می گردد و هر یک از طرفین مکلفند در صورت تغییر نشانی، طرف دیگر را حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از تغییر نشانی مطلع نمایند در غیراین صورت کلیه اوراق و اخطاریه ها به نشانی فوق الذکر ارسال و ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

 

ماده هشت ) تعداد نسخ قرارداد:

این قرارداد در 8 ماده و در 2 نسخه که همگی دارای حکم واحد می باشند امضاء و بین طرفین مبادله گردید.

 

امضاء کارگزار                       امضاء کارفرما


نمونه قرارداد جعاله

توضیح: طرفین قرارداد می توانند با توجه به شرایط خود بندهایی را به این قرارداد اضافه یا از آن حذف

کنند.

جعاله عقدی است که شخصی ملزم به پرداخت اجرت مشخصی در برابر انجام کاری توسط شخص معین

یا غیرمعینی می شود.

 

ماده ۱- طرفین قرارداد

طرف اول قرارداد

جاعل (پرداخت کننده اجرت در برابر کار)

خانم/ آقای ……………………….. فرزند ………………. به شماره شناسنامه …………………….. کد ملی …………………

صادره از …………….. تلفن ثابت ………………… همراه ………………..

ساکن …………………………………………………………………………………………………………..

 

 طرف دوم قرارداد

عامل (شخصی که کار باید انجام دهد)

خانم/آقای ……………………….. فرزند ……………….. به شماره شناسنامه ……………………. کد ملی …………………

صادره از …………….. تلفن ثابت………………… همراه ………………..

ساکن …………………………………………………………………………………………………………..

 

ماده ۲- مورد جعاله

……………………………………………………………………………………………………

ماده ۳) حق الجعاله (اجرت کار) و نحوه پرداخت آن

اجرت عامل در انجام مورد جعاله مبلغ …………………… ریال وجه رایج معادل ……………… تومان است که

جاعل متعهد گردیده آن را در پایان مدت مرقوم نقداً به عامل بپردازد.

 

ماده ۴- مدت قرارداد

از تاریخ …………………….. لغایت ……………………….. ماه/سال کامل شمسی.

 

 

ماده ۵- تعهدات طرفین 

در این قسمت با توجه به مورد جعاله می‌توان تعهداتی را برای طرفین قرارداد در نظر گرفت.

 

 

ماده ۶- شرایط قرارداد

۱- کلیه هزینه‌های ناشی از خرید مواد اولیه، لوازم کار، دستمزد و مزایای کارگران و حق بیمه و

غیره به عهده عامل است. 

۲- هر یک از طرفین حق رجوع از این جعاله را مادامی که عمل به اتمام نرسیده و یا قبل از شروع به

عمل دارد ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را به نسبت عملی که

انجام داده بدهد هرچند فسخ از طرف خود عامل نیز شده باشد.

۳- استحقاق عامل به دریافت تمامت جعل (عوض کار) موکول به انجام جعاله در موعد مقرر می ‌باشد. 

 

ماده ۷- وجه التزام

عامل متعهد و ملتزم است که در تحویل و انجام به موقع مورد جعاله طی مدت مرقوم اقدام نماید و در

صورت تأخیر در انجام مورد جعاله عامل متعهد است روزانه مبلغ ………………… ریال معادل ……………..

تومان به عنوان وجه التزام به جاعل بابت هر روز تأخیر بپردازد و جاعل حق دارد روزانه مبلغ ……………….

ریال معادل ……………… تومان وجه التزام مذکور را در صورت تأخیر از اجرت کسر و باقی را بپردازد.

 

 

ماده ۸- مرجع حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف فی مابین و نیز در رابطه با حسن انجام کار طبق مشخصات فنی مندرج

در صورت وضعیت مزبور، طرفین داوری خانم/ آقای ……………….. فرزند …………..  شماره شناسنامه

……………… ساکن ……………………………………….. را پذیرفته و مورد را به داور مزبور ارجاع کرده و رأی آن داور

برای طرفین در مورد ارجاعی قاطع  و غیرقابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است و ذینفع حق دارد در

صورت تمایل به دادگاه صالحه مراجعه نماید.

 

ماده ۹- اقامتگاه طرفین

هرگونه اخطار، درخواست و مکاتبه در خصوص مفاد این قرارداد باید کتباً به نشانی طرفین که در این

قرارداد نوشته شده و اقامتگاه قانونی آنان محسوب می‌شود ارسال گردد. در صورتی که این محل تغییر

کند می‌بایست محل جدید بلافاصله کتباً به طرف دیگر اطلاع داده شود و در صورت تخلف، ارسال

اخطار، درخواست یا مکاتبه به اقامتگاه قانونی سابق وی، ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

 

ماده ۱۰- نسخه های قرارداد

این قرارداد مشتمل بر ده ماده در تاریخ ………………. در نسخه با اعتبار واحد تنظیم و بین طرفین

مبادله گردید و مفاد و مندرجات آن مورد توافق کامل طرفین می ‌باشد.

 

 

  امضاء طرف اول قرارداد (جاعل)                                 امضاء طرف دوم قرارداد (عامل)