امروز ۲۵ مهر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۵ مهر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

در زمان خريد مغازه‌ای از نظر ماليات به چه چيزی بايد توجه كرد ؟

اولاً از خريد كليدی و وكالتی مغازه ها خودداری نمائيد و اگر چنين كاری انجام می‌دهيد از ميزان بدهی شغلی و ماليات حق واگذاری آن اطلاع داشته باشيد زيرا در غير اين صورت در صورتی كه بر اساس بيع‌نامه قبول كرده باشيد كه ماليات‌های متعلقه را بپردازيد، ممكن است دچار خسارتهای هنگفت مالی شويد.در اين مواقع بهتر است فرشنده بدهی شغلی و حق واگذاری خود را پرداخت نمايد تا گواهی مالياتی اخذ نمايد و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال حق واگذاری را انجام دهد و از گرفتاريهای حاصل از خريدهای وكالتی در امان بماند.

بدهكاران مالياتی با بدهی بيش از يك ميليون تومان ممنوع‌الخروج

 

 

منظور از وراث طبقه دوم و طبقه سوم چه كسانی است؟

وراث طبقه دوم عبارتند از : اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها

وراث طبقه سوم عبارتند از : عمو، عمه، دايی، خاله و اولاد آنها