امروز ۲۵ مهر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۵ مهر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اصولاً املاک و مستغلات مشمول ۳ نوع مالیات میگردند:

مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات

مالیات بر نقل و انتقال املاک

مالیات بر مستغلات خالی

مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات

در مالیات بر اجاره با دونوع قرارداد روبرو هستیم اجاره نامه های دست اول و اجاره نامه های دست دوم .در اجاره نامه های دست اول ،اجاره دهنده ،مالک است و در اجاره نامه دست دوم ،شخصی که ملک را اجاره کرده است آن را به شخص دیگری اجاره داده است .

 

مالیات مشمول درآمد اجاره دست اول

عبارت است کل مبلغ اجاره بها(اعم از پول پیش و اجاره ماهیانه)با کسر ۲۵ درصد استهلاک و هزینه های مالک نسبت به ساختمان.

 

 مالیات مشمول درآمد اجاره دست دوم

عبارتست از مابه التفاوت اجاره بهای دریافتی و اجاره پرداختی مستاجر برای ملک.

 

نحوه تشخیص مالیات بر درآمد اجاره

بر اساس اجاره نامه عادی و یا رسمی ارائه شده توسط شخص

در صورت عدم وجود قرارداد و یا خودداری از ارائه آن، ۸۰ درصد مالیات درآمد اجاره املاک مشابه بر طبق جدول مرتبط اخذ خواهد شد.

معافیت های مالیاتی

محل سکونت پدر،مادر،همسر،فرزند،اجداد و افراد تحت تکفل  اجاری تلقی نمیشود و از پرداخت مالیات معاف هستند مگر خلاف آن ثابت شود.

درآمد هر شخص از محل اجاره املاک مسکونی در تهران تا ۱۵۰ متر مربع و در سایر نقاط تا ۲۰۰ متر مربع از پرداخت مالیات معاف است.

هرگاه مالک،محل دیگری را برای سکونت خود اجاره کرده باشد مابه التفاوت اجاره بهای دریافتی و پرداخت شده ملاک محاسبه درآمد اجاره خواهد بود.

درآمد سالانه هر شخصی، تا سقف معینی مشمول معافیت از پرداخت مالیات است. البته هر شخصی برای هر سال مالی، تنها یک بار از این معافیت استفاده می کند.

چنانچه کسی، دارای بیش از یک شغل باشد، مجموع درآمدهای  شغل های او ، با کسر فقط یک معافیت، مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد.

چنانچه ظرف شش ماه، اقدام به فسخ یا اقاله معامله ملکی نمایید، نیازی به پرداخت مالیات نیست.اگر پس از پرداخت مالیات، به هر دلیلی معامله به هم خورد، حتما نامه ای را از دفترخانه مبنی بر تایید عدم ثبت معامله اخذ نمایید و کتبا از اداره دارایی درخواست کنید مالیات پرداختی را به شما بازگردانند.در چنین مواردی، اداره دارایی مکلف است ظرف ۱۵ روز مالیات پرداختی را بازگرداند.

فردی که هیچ منبع درآمدی، به جز ملک خود ندارد و از طریق اجاره دادن آن، امرار معاش می کند؛ لازم است وضعیت خود را عیناً در فرم مخصوصی به اداره دارایی تسلیم کند.این افراد تا سقف معافیت مالیاتی که هر سال اداره دارایی مشخص می کنند، (۱۵۶ میلیون ریال درآمد در سال ۹۵) از پرداخت مالیات معاف هستند و مازاد بر آن مشمول مالیات خواهد شد.

مالیات بر مستغلات خالی

یکی از انواع مالیات های جدیدی است که قانون گذار برای جلوگیری از احتکار عرضه ملک پیش بینی کرده است و نحوه محاسبه آن بدین صورت است که واحد های خالی در شهرهای بیش از یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور ،خالی تشخیص داده میشوند  از سال دوم به بعد مشمول دریافت مالیات به شرح ذیل میباشد:

سال دوم معادل نیمی از مالیات بر اجاره.

سال سوم معادل مالیات بر اجاره.

سال چهارم به بعد معادل یک و نیم برابر مالیات بر اجاره.