امروز ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

نرخ ماليات بر حق واگذاری (سرقفلی ) مغازه چقدر است؟

اگر حق واگذاری از سال ۸۱ به بعد واگذار شده باشد ماليات آن برابر با ۲ درصد وجوه دريافتی حق واگذاری مغازه مزبور می‌باشد مثلاً‌ مغازه‌ای كه به مبلغ 100/000/000ريال به فروش ميرسد ماليات آن برابر با 2/000/000 ريال خواهد بود.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال