امروز ۲۵ مهر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۵ مهر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 

انواع مالیات نقل و انتقال املاک و مستغلات

مالیاتی که در هنگام خرید و فروش ملک و یا واگذاری حق بهره برداری و ساخت و ساز پرداخت میگردد انواع مختلفی دارد از جمله:

مالیات نقل و انتقال ملک

معادل ۵ درصد ارزش معاملاتی یک ملک بر اساس جداول منطقه ای ارزشگذاری ،قابل محاسبه و پرداخت است.در محاسبه ارزش معاملاتی پارامترهایی نظیر سن بنا،مساحت زمین،مساحت بنا،نوع اسکلت،تاسیسات و تجهیزات بکاررفته،نوع کاربری،محل وقوع ملک و نوع مالکیت تاثیر دارد.

 

مالیات انتقال “حق واگذاری”یا سرقفلی

عبارت است مالیات انتقال حق کسب یا پیشه،حق تصرف محل،یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل که مقدار آن  ۲ درصد ارزش واگذاری در زمان انتقال میباشد.

 

مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش

درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان که علاوه بر مالیات نقل و انتقال ملک،بایستی محاسبه و پرداخت گردد.مقدار مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش معادل ۱۰ درصد ارزش معاملاتیملک ساخته شده است.شهرهای زیر یکصد هزارنفر از شمول این قانون مستثنی هستند.

 مالیات بر درآمد رضایت مالک یا حق مالکانه

دریافتی مالکین برای اعلام رضایت انتقال سرقفلی نیز مشمول مالیات به مقدار ۲ درصد ارزش معاملاتی میگردد.