امروز ۱۶ تیر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۶ تیر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

خسارات عمدی و غیرعمدی  در قانون تملک آپارتمان‌ها

آنچه مدنظر قانون تملک آپارتمان‌ها بوده، این است که حادثه آتش‌سوزی به‌صورت غیرعمد یا در اثر حوادث صورت گیرد و پس از آن خسارات عمدی و غیرعمدی در قانون تملک آپارتمان‌ها تعریف شود. در نظر بگیرید که فردی در ساختمانی آتش‌ به پا کند.

 در صورت وجود قصد، باید گفت که حادثه عمدی جزو پوشش‌های بیمه‌ای نیست و شرکت‌های بیمه‌گر، مسئولیت این‌گونه اعمال را نمی‌پذیرند و برای آن خسارتی نمی‌پردازند زیرا اتفاقی بودن حادثه یکی از عناصر اصلی پرداخت خسارت است بنابراین اگر بر اثر اقدام عمدی شخص یا اشخاصی حادثه ایجاد ‌شود، چه ساختمان بیمه باشد یا نباشد، مسئول جبران خسارت، شخصی است که موجب حادثه شده است و مدیر در این‌گونه موارد مسئولیتی ندارد. بیمه‏گذار موظف است براى جلوگیرى از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه تمامی اقدامات لازم را به عمل آورد و بدون اجازه بیمه‏گر در موضوع بیمه تغییراتى ندهد تا تعیین علت حادثه یا ارزیابى خسارت را دچار اشکال نکند؛ مگر اینکه این تغییرات در جهت کاهش خسارت یا رعایت منافع عمومى ضرورى باشد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال