امروز ۲۲ آذر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۲ آذر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

۱۳۰۰متر صنعتی در کرج کلاک با بهترین موقیعت
شناسه ملک :
PMF-03677

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
1,300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, تلفن
فروش کارخانه سوسیس وکالباس فرآورده های گوشتی
فروش کارخانه سوسیس وکالباس فرآورده های گوشتی
شناسه ملک :
PMF-03673

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
4,200 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
1000 متر شهریار کارگاه سه راه فردوسیه
1000 متر شهریار کارگاه سه راه فردوسیه
شناسه ملک :
PMF-03672

قیمت :
5,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
کارخانه فروشی درشهرک صنعتی پایتخت
کارخانه فروشی درشهرک صنعتی پایتخت
شناسه ملک :
PMF-03671

قیمت :
3,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,500 متر مربع

متراژ زمین :
3,900 متر مربع

متراژ اداری :
215 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه شهرک صنعتی آق قلا
فروش کارخانه شهرک صنعتی آق قلا
شناسه ملک :
PMF-03670

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
2,700 متر مربع

متراژ زمین :
4,500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه شهرک صنعتی پرند
فروش کارخانه شهرک صنعتی پرند
شناسه ملک :
PMF-03668

قیمت :
12,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,800 متر مربع

متراژ زمین :
12,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز
فروش زمین صنعتی در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد
فروش زمین صنعتی در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد
شناسه ملک :
PMF-03667

قیمت :
130,000,000 تومان

متراژ زمین :
900 متر مربع

فروش کارخانه آب آشامیدنی درکرج
فروش کارخانه آب آشامیدنی درکرج
شناسه ملک :
PMF-03665

قیمت :
14,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
5,600 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, تلفن
فروش سوله غذایی شهرک صنعتی نصیرآباد
فروش سوله غذایی شهرک صنعتی نصیرآباد
شناسه ملک :
PMF-03663

قیمت :
2,700,000,000 تومان

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,225 متر مربع

متراژ اداری :
140 متر مربع

فروش کارخانه غذایی وسردخانه جاده مخصوص کرج
فروش کارخانه غذایی وسردخانه جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-03661

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
10,000 متر مربع

متراژ زمین :
21,500 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه شهرستان میانه
فروش کارخانه شهرستان میانه
شناسه ملک :
PMF-03660

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

متراژ تجاری :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه غذایی و دارویی
فروش کارخانه غذایی و دارویی
شناسه ملک :
PMF-03659

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
2,900 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن