امروز ۲۱ آذر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۱ آذر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

شهرك صنعتي خوارزمي،فروش كارخانه مواد غدايي آبنبات
شهرك صنعتي خوارزمي،فروش كارخانه مواد غدايي آبنبات
شناسه ملک :
PMF-00563

قیمت :
820,000,000 تومان

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
2,020 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
شهرك صنعتي ايوانكي ، زمين صنعتي
شناسه ملک :
PMF-00546

قیمت :
1,512,000,000 تومان

متراژ زمین :
21,000 متر مربع

شهرك صنعتي پرند،فروش كارخانه
شهرك صنعتي پرند،فروش كارخانه
شناسه ملک :
PMF-00545

قیمت :
1,300,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي نصير آباد،فروش كارخانه شيميايي
شهرك صنعتي نصير آباد،فروش كارخانه شيميايي
شناسه ملک :
PMF-00544

قیمت :
1,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
850 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش 4ديواري ، احمد آباد
فروش 4ديواري ، احمد آباد
شناسه ملک :
PMF-00542

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, تلفن
شهرك صنعتي اشتهارد ، فروش كارخانه موادغذايي
شهرك صنعتي اشتهارد ، فروش كارخانه موادغذايي
شناسه ملک :
PMF-00541

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
شهرك صنعتي شمس آباد،فروش شركت توليدي مواد غذايي سهامي خاص
شهرك صنعتي شمس آباد،فروش شركت توليدي مواد غذايي سهامي خاص
شناسه ملک :
PMF-00540

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش 4ديواري،صفادشت
فروش 4ديواري،صفادشت
شناسه ملک :
PMF-00535

قیمت :
220,000,000 تومان

متراژ زمین :
850 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز
فروش كارخانه صنعتي
فروش كارخانه صنعتي
شناسه ملک :
PMF-00529

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
650 متر مربع

متراژ اداری :
250 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه مواد غذايي
فروش كارخانه مواد غذايي
شناسه ملک :
PMF-00528

قیمت :
1,350,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
700 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش چهارديواري،آزادگان
فروش چهارديواري،آزادگان
شناسه ملک :
PMF-00524

قیمت :
1,200,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

امکانات :
برق سه فاز
شهرك صنعتي اشتهارد ، فروش كارخانه صنعتي
شهرك صنعتي اشتهارد ، فروش كارخانه صنعتي
شناسه ملک :
PMF-00523

قیمت :
1,600,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,300 متر مربع

متراژ زمین :
4,800 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, تلفن