امروز ۰۸ تیر ۱۴۰۱
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۸ تیر ۱۴۰۱
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

گاوداري نظر آباد كرج
گاوداري نظر آباد كرج
شناسه ملک :
PMF-00122

قیمت :
تومان 3,000,000,000

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
70,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز
فروش گاوداري‏‏، نظرآباد
فروش گاوداري‏‏، نظرآباد
شناسه ملک :
PMF-00120

قیمت :
تومان 1,600,000,000

متراژ سوله :
4,100 متر مربع

متراژ زمین :
14,000 متر مربع

متراژ اداری :
180 متر مربع

امکانات :
آب چاه
گاوداري اشتهارد
گاوداري اشتهارد
شناسه ملک :
PMF-00119

قیمت :
تومان 4,000,000,000

متراژ سوله :
5,000 متر مربع

متراژ زمین :
9,000,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز
گاوداري اشتهارد
شناسه ملک :
PMF-00117

قیمت :
تومان 3,000,000,000

متراژ زمین :
1,500,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
فروش ملك با موقعيت اداري و تجاري بازار آهن شاداباد
فروش ملك با موقعيت اداري و تجاري بازار آهن شاداباد
شناسه ملک :
PMF-00111

قیمت :
تومان 10,000,000,000

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فروش كارگاه، يافت آباد موقعيت تجاري مسكوني
شناسه ملک :
PMF-00110

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

متراژ تجاری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش تجاري، پاسگاه نعمت آباد
فروش تجاري، پاسگاه نعمت آباد
شناسه ملک :
PMF-00083

قیمت :
تومان 3,000,000,000

متراژ زمین :
325 متر مربع

متراژ تجاری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
فروش زمين مزروعي
فروش زمين مزروعي
شناسه ملک :
PMF-00082

قیمت :
تومان 900,000,000

متراژ زمین :
50,000 متر مربع

فروش كارخانه، جاده قديم كرج
فروش كارخانه، جاده قديم كرج
شناسه ملک :
PMF-00080

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
12,500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
املاك صنعتي پايتخت، فروش اداري، اجاره اداري،
املاك صنعتي پايتخت، فروش اداري، اجاره اداري،
شناسه ملک :
PMF-00073

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
42 متر مربع

متراژ اداری :
42 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن