پاکدشت شریف آباد

شناسه ملک :
PMF-01416
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
قیمت
1,200,000,000 تومان