شهرك صنعتي خاوران 22500مترزمين صنعتي

شناسه ملک :
PMF-02439
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
زمين صنعتي
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
20,000,000,000 تومان
موقعيت عالي ابعاد450*50فروشنده واقعي زيرقيمت منطقه