زمین صنعتی و سوله و انبار

شناسه ملک :
PMF-03222
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
سجاد
شماره همراه :
09101950351
شماره تلفن :
قیمت
800,000,000 تومان