زمین صنعتی ،فروش زمین صنعتی در جاده خاوران،زمین صنعتی در تهران

شناسه ملک :
PMF-03235
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
رجبی
شماره همراه :
09121979278
شماره تلفن :
قیمت
تماس بگیرید.
قابل توجه اصناف، اتحادیه ها ، شرکتها ، موسسات سرمایه گذاری
مناسب شهرک های صنفی
یک قطعه زمین سه بر به مساحت 33000 متر دارای سند مالیکت ششدانگ
نزدیکترین منطقه صنعتی و صنفی تهران
بزرگراه امام رضا (ع) (خاوران) بعد از مرکز تعویض پلاک ( بر بزرگراه ) فروش- معاوضه
تلفن : 09121979278
فروش تهاتر ملک در تهران