فروش 60000مترمناسب شهرفرش - شهرمبل و...

شناسه ملک :
PMF-03248
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
تماس بگیرید.
برآزادگان مناسب شهرمبل/شهرفرش/نمایشگاه/موقعیت بی نظیر
بازدید مناسب قرارداد
فروشنده واقعی
قیمت استثنایی