5000مترجاده مخصوص کرج

شناسه ملک :
PMF-03255
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
10,000,000,000 تومان
باپایان کار چاه اب بامجوز موقعیت عالی