واوان-اسلامشر 1000مترفروش کارگاه

شناسه ملک :
PMF-03340
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
كارگاه
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
650,000,000 تومان
برای تغییر کاربری به صنعتی میباید مبلغ 120میلیون تومان به اداره جهادکشاورزی پرداخت کرد