فروش ملک صنعتی جاده خاوران

شناسه ملک :
PMF-03342
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
زمين صنعتي
مالک / مشاور :
مهدی
شماره همراه :
09123127182
شماره تلفن :
قیمت
تماس بگیرید.