120هکتار زمین کشاورزی ملاردکرج

شناسه ملک :
PMF-03343
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
زمين كشاورزي
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
6,000,000,000 تومان
دارای دوقنات ودوحلقه چاه عمیق