فروش زمین 5600متراحمدآبادمستوفی

شناسه ملک :
PMF-03378
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
زمين صنعتي
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
3,360,000,000 تومان
فروش زمین چهاردیواری شده 5600متردراحمدآبادمستوفی.کوی افسران به طرف شهریار.
چهاردیواری بدون بنا متری 600هزارتومان