2500 متر انباردرمنطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

شناسه ملک :
PMF-03392
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
انبار
مالک / مشاور :
امین
شماره همراه :
09905588044
شماره تلفن :
قیمت
600,000,000 تومان
تمام زمین های منطقه ویژه سلفچگان داری سند 6 دانگ است.خریدار پس از ساخت دیوار میتواند برای دریافت سند اقدام نماید.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با ۲۰۰۰هکتار وسعت در چهار راه تجاری ایران به منظور تمرکز زدایی از بنادر جنوبی و تهران تاسیس گردیده است. کلیه خدمات گمرکی در زمینه واردات و صادرات انجام میگردد و دارای واحد استاندارد و پنجره واحد تجاری می باشد. یکی از مزایای گمرکی این منطقه میشود به صدور قبض انبار تفکیکی قابل معامله و ترخیص جنس به صورت خورده اشاره کرد و همچنان کالا در این منطقه در صورت انبار کردن به هیچ وجه متروکه نمی گردد و......
این قطعه زمین نقدا با 20% تخفیف
و
معاوضه با خودرو یا آپارتمان نیز انجام میشود.
در صورت خرید اقساطی 50% نقد و مابقی طی 12 ماه بدون تخفیف معامله میشود