فروش 1300 انبار 700متراداری درجاده مخصوص کرج

شناسه ملک :
PMF-03429
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
انبار
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
تماس بگیرید.
فروش انبار صنعتی درجاده مخصوص کرج بورس انباردارویی، آرایشی بهداشتی، انبارموادغذایی به متراژ3000مترزمین 1300مترسوله و 800متراداری