فروش 12هکتار بر اتوبان مناسب نمایشگاه ...

شناسه ملک :
PMF-03431
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
25,000,000,000 تومان
فروش کارخانه اکازیون دسترسی به تمامی شاهراهای ترانزیتی، بزرگراهها، فرودگاه بین المللی و شهرکهای صنعتی 
مناسب شرکتها وفروشگاههای بزرگ تبلیغاتی مثل شهرفرش شهرمبل وغیره شهرک سازی صنعتی و مجموعه انبارها