کارخانه بتن آماده و قطعات بتنی خرمدشت

شناسه ملک :
PMF-03434
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
جواد
شماره همراه :
09121068958
شماره تلفن :
قیمت
تماس بگیرید.
با استفاده از خط تولید پیشرفته در سالن ، باند 4500 متری در محوطه باز ، استخر ،بخش تولید بخار ،ساختمان اداری و تاسیسات، کارخانه با تجهیزات خط تولید یا بدون آنها قابل فروش است قابلیت تولید انبوه بلوک و کف فرش و جدول