زمین تفرش روبرو دانشگاه آزاد

شناسه ملک :
PMF-03457
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
حمید
شماره همراه :
09186064304
شماره تلفن :
قیمت
4,200,000 تومان
فروش 2قطعه زمین واقع درشهرستان تفرش به مساحت هرکدام 6000مترمربع.
سه بر و چسبیده به خیابان اصلی.
مفید برای کارخونه سازی و گلخانه.