10000متری گرمدره کوهک2

شناسه ملک :
PMF-03464
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
تجاری
مالک / مشاور :
ابوالفضل رضایی
شماره همراه :
09121867703
شماره تلفن :
44675015 - 44674965
قیمت
15,000,000,000 تومان
فروش زمین صنعتی 10000متری گرمدره کوهک2